Biển Khổ – Niết Bàn

BIỂN KHỔ-NIẾT BÀN

*Mục Đích: Nhắc nhỡ các em về lời dạy của Đức Phật: Đời là biển khổ với Pháp “ Tứ Diệu Đế”. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi biển khổ để được an vui hạnh phúc là phải nổ lực tu tập” Lánh xa việc ác làm nhiều việc lành”
*Số Lượng: số đông tập thể, nên chơi chung theo ngành nam, nữ
*Địa Điểm: Ngoài sân rộng.
*Đội Hình: Theo hình vòng tròn hoặc theo hai hàng dọc cách nhau 3-4m.
*Quản Trò Giải Thích: Những người tham gia đứng thành hình vòng tròn, tùy theo số lượng. Vẽ một vòng tròn chung quanh dưới đất làm ranh giới. Chia làm hai nhóm theo số chẳng lẻ. Nhóm bên trong đóng vai người Phật tử, ở trong miền niết bàn, an vui hạnh phúc; nhóm bên ngoài đóng vai những người Vô minh, đang ở trong biển khổ.
*Cách Chơi: Cả hai nhóm đều cố gắng lôi kéo nhau vào trong hoặc ra ngoài vong tròn đối với những thành viên của nhóm khác. Nếu bị lôi vào trong hay bị kéo ra ngoài thì trở thành thành viên của nhóm. Không đươc bước qua lằn ranh vòng tròn, bởi bước vào hay bước ra khỏi vòng tròn thi liên tức khắc trở thành thành viên của nhóm kia.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:Kết cục nhóm nào đông hơn được coi như làm chủ thế giới. Tùy theo đó quản trò cho một bài học về Biển khổ và Niết Bàn.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.