TỪ TÂM

*Mục Đích: Khơi dậy nơi các em lòng từ bi, thực hành châm ngôn, điều luật của người GĐPT.
*Số Lượng: Nhóm , Tập thể đông.
*Địa Điểm: Ngoài sân, trong phòng.
*Đội Hình: Vòng tròn hoặc Hai hàng dọc.
*Quản Trò Giải Thích: khuyến khích các em thể hiện lời từ ái, hành động chia sẻ, cảm thông với người và vật qua hình thức đóng vai nhân vật trong một hoan cảnh cụ thể, tạo sự ứng sử, đối đáp phù hợp với tinh thần từ bi hỷ xả của người con Phật. Ai thể hiện đạt vai trò của mình như vai trò người chủ, người bố thí, người nghèo đói, cơ hàn, con vật đói khát, lạc lỏng…Quản trò chỉ định hoặc tự mình đóng vai trò người nghèo khổ( con vật đói khát…)
*Cách Chơi: Người đóng vai người nghèo khổ, con vật đói khát sẽ chọn một người trong vòng tròn để xin được cứu giúp. Người phải dùng lời từ ái; con vật thì thể hiện tiếng kêu của nó , cử chỉ của nó để diễn tả nổi đói khát đau đớn của nó…:
            + Nếu người được đối diện, nói năng vỗ về làm sao để người ( con vật) vừa lòng đi sang chỗ khác. Nếu người nghèo khổ không chịu đi thì phải tiếp dùng lời an ủi, thậm chí cho vật phẩm cụ thể.
            +Nều là loài vật thì thể hiện tiếng kêu đúng của loài vật đó,  làm điệu bộ phù hợp loài vật đó. Người đối diện phải sử dụng lời nói, hành động cử chỉ thuyết phục con vật chịu đi sang nơi khác.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:
Ai thể hiện vai trò tốt nhất sẽ đươc tuyên dương là người thể hiện lòng từ tâm đối với người và vật theo đúng châm ngôn, điều luật của người Phật tử.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.