Lửa Cư Gia Sưởi Ấm Đạo Phu Thê – Phần 1

b

Đức Thế Tôn dạy:

– Lửa cư gia nghĩa là đem tiền, của do tự mình làm ra đúng pháp, tùy thời chu cấp cho vợ con, quyến thuộc, người giúp việc, khách thương (bạn kinh doanh) để họ được an vui. Đó gọi là lửa cư gia. Vì sao? Vì những người ấy cùng thiện nam sống chung một nhà nên vui cùng vui, khổ cùng khổ, chia sẻ ngọt bùi, ấm lạnh. Cho nên gọi là cư gia.[1]

1. Bổn phận của chồng đối với vợ

Từ trước đến nay, chúng ta luôn cho rằng người đàn ông là trụ cột của gia đình và nếu người đàn ông đầy những thói hư tật xấu như:

 Sát sanh trộm cướp

Tà dâm, lấy vợ người 

Lời nói không chân thật…

Nghiện rượu, thích đánh bạc…

Buông lung không giữ mình…

Ngoan cố không nghe lời

Chửi Sa-môn, Phạm chí

Điên đảo có tà kiến

Hung bạo làm nghiệp đen

Thiếu thốn không của cải

Uống rượu, mất áo quần

Mang nợ, như chìm suối

Kẻ ấy phá họ hàng

Muốn được của không được…

Ngày thì ưa ngủ nghỉ

Đêm lại thích rong chơi…

Quá lạnh và quá nóng

Đều lười biếng không làm.

Rốt cuộc không sự nghiệp

Không kiếm ra tài vật.

Đời nay và đời sau

Hai đời đều bại hoại.

Vì vậy, nếu ai phạm những lỗi trên, dù ít hay nhiều thì tiếng xấu sẽ đồn xa, bị người xem thường, không ai mến thương, chẳng hề tin tưởng. Thế nên, người thiện nam cần phải:

Giảm dần các điều ác

Khiến việc lành lớn mạnh…

Lại được giới thanh tịnh

Càng an vui vi diệu…

Siêng làm việc như vậy

Hai đời đều an vui.[2]

Và “nếu người tự thấy tội, tự biết tội, luôn sám hối thì tương lai sẽ đầy đủ được giới, thiện pháp tăng trưởng, trọn không thoái giảm.”[3]

Thế nên, những ai trước đã lầm đường lạc lối, giờ hãy hối lỗi ăn năn để tạo dựng uy tín cho bản thân, mang lại niềm tự hào cho gia đình, sự hãnh diện cho dòng họ và góp phần làm cho xã hội thêm trật tự bình yên.

[1] Tạp A-hàm, Q.1, tr 200.

[2] Trung A-hàm, Q.3, tr 258-259.

[3] Tạp A-hàm, Q.2, tr 397.

Trích Nét đẹp người Phật tử – ĐĐ. Thích Thường Ninh

5 cặp vợ chồng ngọt điên đảo trên màn ảnh giúp chị em lấy lại niềm tin ở hôn nhân


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

Phẩm Song Yếu 1

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang