Tóm Lược 70 Năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 4)

III. TỪ NĂM 1975  ĐẾN NĂM 1997:

 • Năm 1975 : Đất nước được hoàn toàn độc lập đi đến thống nhất Phật giáo hai miền Nam, Bắc

Khi giải phóng xong thì Chính quyền mới tiếp quản…, tất cả hệ thống của Chính quyền củ không tồn tại… Riêng GĐPT của  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không sinh hoạt với những lý do :

 1. Tất cả Huynh trưởng hầu hết là quân đội, công chức ….chính quyền cũ , mỗi người mỗi nơi về …sinh sống hoặc đi kinh tế mới , tăng gia sản xuất, lo cho cuộc sống cá nhân và gia đình.
 2. Gia đình Phật tử của GHPGVNTN  thành phần là Thanh, Thiếu, Đồng niên , …đối với chính quyền mới thành phần Thanh, Thiếu ..niên là do nhà nước quản lý ….vì thế đối với Tổ chức GĐPT của Giáo hội Phật giáo …không thể sinh hoạt được…

Nhưng sau một thời gian  các Anh, Chị Huynh trưởng ..ổn định cuộc sống nơi quê nhà hoặc nơi Kinh tế mới … Các Anh, Chị nghỉ đến phải phục hồi sự sinh hoạt GĐPT . … do chưa thuận duyên  khi trở lại  sinh hoạt..cũng gặp nhiều chướng duyên, không tập hợp được Huynh trưởng, Đoàn sinh củ như lúc trước, nên việc sinh hoạt không mấy thuận tiện, gặp nhiều trở ngại do chủ quan, khách quan..cấm đoán của Chính quyền vì Chính quyền mới chưa hiểu được Gia đình Phật tử  là những Đoàn thể nào…??

 • Năm 1980:

– Ngày 12/2/1980, cuộc gặp mặt của Chư Tôn giáo phẩm và Cư sĩ tiêu biểu của 3 miền để trao đổi và vận động thống  nhất Phật giáo 3 miền.

– GĐPT tùy duyên sinh hoạt theo tinh thần Nội quy và Quy chế Huynh trưởng GĐPTVN, áp dụng chương trình Tu học, huấn luyện cùng các quy định về hình thức đã được BHD Trung ương GĐPTVN ban hành trước năm 1975.Tuỳ theo tình hình của mỗi địa phương.

Tom Luoc 70 Nam Gia Dinh Phat Tu Viet Nam Bai 4

 • Năm 1981:

Phật giáo hai miền Nam Bắc thống nhất thành lập GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

Chưa có Đại hội Gia đình Phât tử

GĐPT các Tỉnh, Thành vẫn tùy nghi sinh hoạt … theo Nội quy GĐPT trước năm 1975.

 • Năm 1992 :

Đại hội Phật giáo kỳ 2 đưa vấn đề sinh hoạt của  GĐPT là một nguyện vọng, hướng dẫn giáo lý đạo Phật và đạo đức Phật Giáo cho Nam, Nữ Phật tử trẻ, là một nguyện vọng chính đáng.

 • Năm 1997 : Gia đình Phật tử bị phân hóa

Trước tình phân hóa của GĐPTVN , những người có trách nhiệm với Gia đình Phật tử Việt Nam đã ngồi lại với nhau để “tìm cách cho GĐPTVN được sinh hoạt đều đặn và  hiệu quả, phù hợp với tình hình mới của đất nước và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam” Sau cuộc họp lịch sử ngày 19/10/1997 tại Thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM), một bản thông báo chung mang theo 5 chữ ký của : Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU, và 4 Huynh trưởng cấp Dũng: Anh VÕ ĐÌNH CƯỜNG, Anh TỐNG HỒ CẦM, Anh NGUYỄN XUÂN QUYỀN và Anh NGUYỄN CHÂU được gởi đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam

Nội dung bản Thông báo có 5 điểm (nguyên văn):

 1. Sinh hoạt Gia đình Phật tử nhằm đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành những Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội …. Sinh hoạt này, trước đây đã đạt được những thành quả tốt đẹp, nay cần phải được tiếp tục phát huy.
 2. Từ ngày được thành lập. Gia đình Phật tử luôn luôn sinh hoạt trong khuôn khổ pháp lý của một tổ chức Phật giáo được nhà nước chấp thuận, như Hội An Nam Phật học, Hội Phật học Nam Việt, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nay sinh hoạt của GĐPT cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 3. Một số ít điều trong Nội quy và Quy chế Huynh trưởng của GĐPT cần được tu chỉnh cho phù hợp với Hiến chương của GHPG Việt Nam.
 4. Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT cấn chung sức chung lòng cùng nhau đẩy mạnh sinh hoạt GĐPT để đóng góp vào sự nghiệp chung của Phật giáo và đất nước
 5. Gia đình Phật tử cần tranh thủ để được sự quan tâm giúp đỡ cụ thể của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các sinh hoạt.

Cũng trong năm nầy (1997) Gia đình Phật tử được Đại hội IV của GHPGVN công nhận, GĐPT là một thực thể trong lòng Giáo hội, đưa GĐPT vào Hiến chương GHPGVN (Chương V Điều 19,  )

IV. TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2021:
Năm 1998 Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định số 187/QĐ/HĐTS ngày 01.10.1998 thành lập nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN trong đó có  02 (hai) Phân ban : Phân ban Cư sĩ Phật tử và Phân ban Gia đình Phật tử :……

 • Phân ban Gia đình Phật tử do :
Huynh trưởng Nguyễn Thắng Nhu                      -Trưởng Phân ban
Huynh trưởng Nguyễn Văn Thuần                       – Phó Phân ban
Huynh trưởng Nguyễn Đức Châu                        – Thư ký
Và 07 Uỷ viên

Năm 1999:

– Ngày 02 và 03 tháng 10 năm 1999 Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Phân ban GĐPT Trung ương đã có cuộc họp tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN nhằm triển khai thực hiện 3 văn kiện tạm thời của Hội đồng Trị sự GHPGVN :

 • Nội quy tạm thời Hướng dẫn Gia đình Phật tử
 • Quy định tạm thời vể Chương trình tu học và Huấn luyện Huynh trưởng GĐPT
 • Quy định tạm thời về việc xét xếp cấp Huynh trưởng GĐPT .

Năm 2000 : Tổ chức xét xếp cấp Tấn cho 40 Huynh trưởng thuộc các Tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiện – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2001: Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT lần thứ 9/2001:

(Từ ngày 27,28,29/7/2001)

 • Hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn toàn quốc tại chùa Từ Đàm-Huế gồm có Huynh trưởng cấp Dũng (anh Võ Đình Cường và anh Tống Hồ Cầm) và 67 Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN tham dự.

Nội dung Hội nghị có 3 sự kiện:

 1. Lễ kỷ niệm 50 năm GĐPT Việt Nam (1951 – 2001)
 2. Tu chỉnh Nội quy GĐPTVN/1973 và duyệt xét chương trình Tu học, Huấn luyện phù hợp với Hiến chương GHPGVN và luật pháp nhà nước.
 3. Khai khóa lớp học Huynh trưởng Bậc Lực – (2001-2005) Trại Vạn Hạnh II

Năm 2002: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  GHPGVN ký Quyết định ban hành Nội quy Gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:

Nội quy GĐPT gồm có : 7 chương với 32  điều có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2002

Năm 2003:

Theo đề nghị của Hai Huynh trưởng cấp Dũng VÕ ĐÌNH CƯỜNG và TỐNG HỒ CẦM sáng lập viên GĐPTVN, cố vấn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN xét xếp cấp Dũng cho 5 Huynh trưởng:

 • Htr. Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu
 • Htr. Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu
 • Htr. Tâm Hướng Lê Bá Chí
 • Htr. Nguyên Tú Trần Hạp
 • Htr. Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh

Lễ trao cấp hiệu tại Hội nghị kỳ 2 khóa V của Trung ương GHPGVN – VP.2, TV.Quảng Đức TP.HCM

Tổ chức xét xếp, thọ cấp Tấn lần 2 cho 11 Huynh trưởng thuộc các Tỉnh : Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, KonTum, Lâm Đồng tại chùa Ấn Quang TP.Hồ Chí Minh

Năm 2004:

Tổ chức kết thúc năm thứ 3 khai giảng năm thứ 4 lớp học Huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh II tại 2 khu vực : Chùa Từ Quang, Thị xã Quảng Ngãi với 200 Huynh trưởng trại sinh và chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận với 100 Huynh trưởng trại sinh tham dự . Nhân dịp nầy Ban Quản traị và Chính quyền địa phương đã đưa trại sinh đến thăm mộ nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng….

 • Tổ chức Lễ tang và truy thăng cấp Dũng cho Huynh trưởng Pháp Huệ NGUYỄN HỮU HUỲNH từ trần ngày 28/5/2004 tại TP. Hồ Chí Minh
 • Tổ chức Lễ tang và truy thăng cấp Dũng cho Huynh trưởng Tâm Liên NGUYỄN THỊ ĐOÀN từ trần ngày 02/6.2004 tại Huế .

Năm 2005:

 • Tổ chức Lễ mãn khoá Trại huấn luyện cấp 3 Vạn Hạnh II tổ chức trọng thể tại chùa Trúc Lâm Đại Thánh, Huế;  Trại do anh Võ Đình Cường làm Trại trưởng. anh Nguyễn Thắng Nhu làm Trại phó điều hành. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương GHPGVN. và đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bậc Lực – Trại Vạnh Hạnh II cho 268/290 Huynh trưởng cấp Tín thuộc 16 Tỉnh, Thành.

Năm 2006 : Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng thứ 10/2006

 • Từ ngày 11 -14 tháng 8 năm 2006
 • Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPTVN tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm , TP. Hồ Chí Minh để tu chỉnh nội dung chương trình tu học của GĐPT. Với 272 Huynh trương Đại biểu từ 22 Tình, Thành tham dự
 • Khai khóa lớp học Huynh trưởng bậc Lực – Trại Vạn Hạnh III (2006 -2010)
 • Lễ thọ cấp Tấn và trao cấp hiệu cho 95 Huynh trưởng đủ điều kiện xếp cấp Tấn của 16 Tỉnh, Thành

Năm 2007 :

 • Trại họp ban ngành Thiếu GĐPT toàn quốc sau 47 năm chờ đợi đã được tổ chức quy mô, hoành tráng tại chùa Linh Ứng – Bải Bụt – Sơn Trà – Đà Nẵng có 3.431  Huynh trưởng và Đoàn sinh Thanh, Thiếu tham dự.
 • Tổ chức mừng thọ  (90 tuổi) Hoà thượng Thích Minh Châu, Huynh trưởng cấp Dũng Võ Đình Cường và Huynh trưởng cấp Dũng Tống Hồ Cầm tại Thiền viện Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2007 – 2012 tại Hà Nội, Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu , Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương được suy cử vào Uỷ viên chính thức Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Năm 2008 :

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hùng VÕ ĐÌNH CƯỜNG – Người Anh Cả của Gia đình Phật  tử Việt Nam đã bỏ lại “ Những cặp kính màu “ để Hoa khai kiến Phật lúc 91 tuổi  – 70 tuổi Đạo

 • Trại họp bạn ngành Nữ GĐPT toàn quốc tổ chức tại Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 01 – 04 tháng 8 năm 2008 với 1.342  Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Nữ tham dự.
 • Trại họp bạn Yến Phi được kết hợp với 567 Huynh trưởng Vạn Hạnh khoá II và khoá II nâng tổng số trại sinh Trại Yến Phi 2008 lên thành 1.909 trại sinh .

Năm 2009 :

–  Tổ chức trại họp bạn GĐPT các Tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, KomTum, Đăk Lăk. Đăc Nông. Gia Lai) tại Tỉnh Đăk Lăk từ ngày 31 đến ngày 03 tháng 8 năm 2009 với hơn 2.000 Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự

Năm 2010 :

 • Tháng 3 năm 2010 Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức thọ cấp Tấn cho 151 Huynh trưởng của 16 Tỉnh, Thành đã được Trung ương xếp cấp Tấn;  từ ngày 17 -18 tháng 4 năm 2010 Tại Tổ đình Từ Đàm – Huế.
 • Tháng 7 năm 2010 – lần đầu tiên (từ năm 1954 ) tổ chức trại họp bạn Khuông Việt I GĐPT  miền Bắc tại Tỉnh Vĩnh Phúc  với 5 đơn vị Tỉnh, Thành và hơn 600 Huynh trưởng Đoàn sinh tham dự
 • Tổ chức trại bạn GĐPT cho các Tỉnh, Thành miền Đồng và miền Tây Nam

bộ gồm 12 Tỉnh, Thành phố (Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long. Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước) từ ngày 15 – 17 tháng 7 năm 2010 tại Long Quang Cổ tự Huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ với hơn 700 Huynh trưởng Đoàn sinh tham dự. Với tên trại Chánh Trí.

 •  Tổ chức Trại Vạn Hạnh III từ ngày 25 – 29 tháng 8 năm 2010 tại Khu du lịch sinh thái Suối Hoa – Quận Hòa Vang – TP. Đà Nẵng – với 275 Huynh trưởng trại sinh tham dự
 • Tổ chức xét xếp cấp Tấn lần thứ 4 cho 152 Huynh trưởng thuộc 16 Tĩnh, Thành

Năm 2011:

 • Tháng 3/2011, Trại họp bạn mang tên Nguyên Hùng (Pháp danh của Anh Võ Đình Cường) được tổ chức tại chùa Hội Khánh, Tỉnh Bình Dương nơi diễn ra Hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc . Trại quy tụ hơn 500 Huynh trưởng Đoàn sinh thuộc 12 tỉnh Miền Đông, miền Tây Nam bộ và Đơn vị ĐăkNông (Tây Nguyên) tham dự.

Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ 11 vào ngày 31.7 2011 đến ngày 4.8.2011 tại Chùa Từ Đàm – TP. Huế,  gồm 414 Huynh trưởng  Đại biểu từ 31 tỉnh, thành:\

1.- Kỷ niệm 60 năm Gia đình Phật tử Việt Nam

2.- Đại Lễ Cầu siêu cho Chư vị tiền bối hữu công, Ban Bảo trợ, Chư vị sáng lập GĐPTVN, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT quá cố

3.- Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc với nội dung chính  như sau:

 1. Tu chỉnh Nội GĐPTVN
 2. Tu chỉnh Quy chế Huynh trưởng GĐPT
 3. Đổi mới phương thức sinh hoạt, tu học cho Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT

Năm 2012:

 • Ấn hành 500 tập Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm Gia đình Phật tử.
 • Tổ chức Liên trại huấn Lộc Uyển- A Dục – Huyền Trang tại chùa Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long; Trại sinh gồm các Tỉnh miền Đông miền Tây Nam bộ
 • Huynh trưởng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Phó Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2021 – 2017)
 • Huynh trưởng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu , Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương được HĐTS GHPGVN tặng bằng Tuyên dương công đức và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc .

   Năm 2013:

 • Ấn hành 600 quyển Nội Quy, Chương trình tu học, huấn luyện Huynh trưởng GĐP ( đã tu chỉnh lần thự năm 2011)
 • Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương được cấp con dấu tròn .
 • Nội quy GĐPT và Nội quy (Quy chế) Huynh trưởng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ban hành Quyết định số 257/2013 ngày 17.7 .2013 do Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH Chủ tịch HĐT ký ban hành .

Năm 2014:  

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xếp cấp Dũng cho 6 Huynh trưởng Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các Tỉnh: TP. Đà Nẵng, Tỉnh Quãng Ngãi, KonTum, ĐăkLăk, Bà Rịa Vũng Tảu và Kiên Giang.

 • Xếp cấp Tấn cho 160 Huynh trưởng các Tỉnh thành : Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, KonTum, Gia Lai, ĐăkLăk, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương,TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang và tổ chức Lễ thọ cấp tại Tổ đình Từ Đàm – TP. Huế.

Năm 2015:

 • Hội thảo Huynh trưởng các cấp: Tâp, Tín, Dũng toàn quốc tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm tự Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 2.576 Huynh trưởng thuộc 30 Tỉnh, Thành tham dự.

Chủ đề Hội thảo :

 • Nâng cao phẩm hạnh và tinh thần đoàn kết của người Huynh trưởng.
 • Người Huynh trưởng với việc đổi mới tư duy và đổi mới phương thức sinh hoạt, học tập của Gia đình Phật tử
 • Tổ chức thi kết khoá bậc Lực IV (2011 -2916)

Năm 2016:

 • Tổ chức Liên trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang tại Thiền viện Phước Sơn, Tỉnh Đồng Nai cho Huynh trưởng miền Đông miền Tây Nam bộ
 • Tổ chức Trại Vạn Hạnh IV tại chùa Bảo Tịnh, TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên cho 282 Huynh trưởng đã hoàn thành 4 năm của chương trình bậc Lực. Kết quả 261 Huynh trưởng được cấp Giấy Chúng nhận trúng cách

Năm 2017:

 • Trại họp bạn liên ngành Thanh, Thiếu toàn quốc được tổ chúc tại Sắc Tứ Tổ đình Thiên Ấn – Tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 20 đến 24 tháng 7 năm 2017 với số Trại sinh kỷ lục 5,737 Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự,.
 • Ban Quản trại họp bạn Huynh trưởng Hội trại Tâm Minh đã hoàn thành Tập Kỷ yếu “ Hội trại Tâm Minh họp bạn Huynh trưởng GĐPT toàn quốc 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu” sau khi trại được xác lập kỷ lục
 • Tài liệu tu học bậc Trực Ngành Thanh đã hoàn thiện góp phần hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu tu học cho 3 Ngành : Đồng – Thanh – Thiếu

Năm 2018:

+ Tổ chức Trại huấn luyện liên trại Lộc Uyên – A Dục – Huyền Trang lần thứ 4 cho các Tỉnh miền Tây Nam bộ từ ngày 28/4 đến ngày 01/5/2018 tại chùa Chrui Tom Chăc Tỉnh  Sóc Trăng với  205 Trại sinh tham dự

+ Quyết định số 019/2018/QĐ/BHPT, ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN V/v chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương do Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU làm Trưởng Phân ban và 50 thành viên

+ Tổ chức  xét xếp cấp Tấn 150 Huynh trưởng đủ điều kiện  của 22 Tỉnh, Thành

+ Tổ chức Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT lần thứ 12 tại chùa Pháp Lâm – TP. Đà Nẵng từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2018 với 550 Huynh trưởng Đại biểu tham dự:

Nội dung Hội nghị :

 • Báo cáo 20 năm hoạt động của GĐPTVN trong lòng GHPGVN (Từ năm 1998 – năm 2018)
 • Tu chỉnh Nội quy GĐPT thuộc GHPGVN
 • Thành lập Ban Bảo trợ GĐPT Trung ương

+ Tham dự khoá Hội thảo chuyên ngành do Ban Hướng dẫn Trung ương tổ chức tại Tỉnh KonTum với 150 Huynh trưởng của 8 Tỉnh miền Trung và 5 Tỉnh Tây  Nguyên tham dự

+ Tổ chức Truy thăng cấp Dũng cho :

– Huynh trưởng Chúc Tịch HOÀNG VĂN HIẾU  – Nguyên Phó Trưởng  ban BHD. PB. GĐPT – Tỉnh ĐăkLăk

-Huynh trưởng Nguyên Hậu NGUYỄN VĂN THUẦN- Nguyên Phó Trưởng Phân ban PB. GĐPT/TW, Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn PB. GĐPT -TP.Hồ Chí Minh .

-Huynh trưởng Nhuận Kỳ DƯƠNG TRƯƠNG CỜ – Nguyên Phó Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Nam

Năm 2019 :

+ Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương Tổ chức khoá bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng cầm đoàn Đoàn và Hành chính GFĐPT cho các Tỉnh miền Tây Nam bộ

+ Tổ chức Trại họp bạn GĐPT 5 Tỉnh Tây Nguyên kết hợp khoá  bồi dữơng kiến thức GĐPT và Hành chính GĐPT cho Huynh trưởng các cấp. tại chùa Từ Quang, Huyện Đức Cơ Tỉnh Gia Lai  từ ngày 28/7 đến 30/8 năm 2019  với 2.500 Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự.

+ Thường trực BHD. PB. GĐPT Trung ương và Huynh trưởng GĐPT các Tỉnh miền Tây Nam bộ tham dự khoá Hội thảo chuyên ngành do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm, TP. Cần Thơ từ ngày 15 đến 17/11/2019.

+ Tổ chức thăm viếng và làm việc với các GĐPT phía Bắc kết hợp hướng  dẫn kỹ năng và kiến thức GĐPT+ sinh hoạt  giao lưu với hơn 80 Huynh trưởng của các Đơn vị GĐPT phía Bắc .

+ Truy thăng cấp Dũng Huynh trưởng Nguyên Hiệp NGUYỄN VĂN ĐỆ – Nguyên Uỷ viên BHD.PB. GĐPT Trung ương , Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh Bình Định

+ Truy thắng cấp Dũng  Huynh trưởng Như Điền NGUYỄN VĂN SỮU , Nguyên Uỷ viên PB. GĐPT Tỉnh Quảng Nam

Năm 2020 :

+ Thường trực Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương Tổ chức  xét xếp cấp và thọ cấp Tập và Tín  cho 41 Huynh trưởng những Đơn vị GĐPT miền  Tây Nam bộ không đủ điều  kiện thành lập Hội đồng Xét xếp cấp như Nội quy GĐPT quy định, tại chùa Bảo Tịnh – TP. Vị Thanh , Tỉnh Hậu Giang

+ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thêm vào tình hình thiên tai bảo lụt tại các Tỉnh miền Trung ….nên sinh hoạt từ Trung ương đến các Tỉnh, Thành không thể sinh hoạt được . Với tình hình như vậy Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương vận động các Đơn vị GĐPT  Tỉnh, Thành + Ban Bảo trợ GĐPT/TW  và Mạnh Thường quân hỗ trợ, đóng góp  tịnh tài, tịnh vật…..để hỗ trợ cho Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT các  Tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt..

Phái đoàn Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương trực tiếp đến các Tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận thăm viếng và hỗ trợ cho Huynh trưởng và Đoàn sinh bị thiệt hại trong Bảo lụt …với số tiền vận động được là 516.287.000 đồng

+ Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng LÊ BÁ CHÍ- Cố vấn GĐPT Trung ương – Trưởng ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh Quảng Trị từ trần .

+ Truy thắng cấp Dũng Huynh trưởng Truyền Chơn NGUYỄN VĂN DÌN, Nguyên Phó Trưởng ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh Đồng Nai

+ Hoà thượng Chủ tịch HĐTS/GHPGVN ban hành Nội quy Gia đình Phật tử /GHPGVN bởi Quyết định số 471/QĐ/HĐTS ngày 26 tháng 11 năm 2020

Năm 2021:

+ Tổ chức Trại huấn luyện Liên trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang cho GĐPT các Tỉnh miền Tây tại Chùa Hội An, TT Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long từ ngày 30/4 đến ngày 02 thàng 5 năm 2021 (GĐ.2)  với 72 Trại sinh Huynh  trưởng tham dự

Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V:

 • Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 không thể tập trung trại sinh theo kế hoạch như trước đây , nên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương tổ chức Trại Vạn Hạnh V làm hai giai đoạn :
 • Giai đoạn 1 : Học hàm thụ qua sự hướng dẫn trực tiếp của Huynh trưởng tại địa phương và giảng dạy trực tuyến  (Online) của Ban Giản huấn của Trung ương
 • Giai đọan 1 được khai giảng trực tuyến (Online)

Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường chùa Từ Đàm – TP. Huế với trên 100 đầu cầu của Trại sinh và Ban Hướng dẫn PB. GĐPT các Tỉnh , Thành vào ngày 16 tháng 10 năm 2021 .với sự chứng minh của Chư Tôn đức Trung ương và Thừa Thiên – Huế, cùng Huynh trưởng thành viên  Ban Hướng dẫn và hơn 50 Huynh trưởng Trại sinh Vạn Hạnh V Thừa Thiên Huế  tham dự.

– Giai đoạn 2 : Sẽ tổ chức khi tình hình dịch bệnh giảm và không còn cách ly ……

V.- ĐƠN VỊ GĐP CƠ SỞ – HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH :

Tính đến tháng 6 năm 2021  (Thuộc GHPGVN)

1/. Theo thống kê hiện có  1.035  Đơn vị cơ sở

2/. Số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh các cấp:

 • Huynh trưởng : 9.343
 • Đoàn sinh : 53.717

Tồng số Huynh trưởng và Đoàn sinh:  63.060

C.- KẾT THÚC:

Như phần  đã trình bày, GĐPT không những thống nhất hình thức, nội dung mà còn thống nhất ý chí, tư tưởng hành động qua mục đích và tôn chỉ của GĐPT trong suốt 2/3 thế kỷ lịch sử GĐPTVN, từ khi phôi thai của một tổ chức Đồng ấu không chuyên trách đến Đoàn Thanh niên Phật học đức dục, một đoàn thể của những thành phần trí thức nhằm nghiên cứu giáo lý nhà Phật đến đoàn ngũ hóa Gia đình Phật hoá Phổ (GĐPHP), được chuyển biến từng giai đoạn cách nhau thời gian như có tính toán, để bước đi từng giai đoạn vững chắc, tạo niềm tin cho mỗi từng giai đoạn, có sự suy tư vững vàng hơn.

Khoảng thời gian sau cái tuồi 20 có một lộ trình phát triển GĐPT vững chắc cho niềm tin ở tương lai.

+ 10 năm Đồng Ấu (1931-1940)

+ 10 năm Đoàn TNPHĐD – Gia đình Phật hóa phổ (1941-1950)

Rồi với thời gian :

 • 50 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951-2001)
 • 60 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951 – 2011)
 • 70 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951 – 2021)

Giai đoạn này chuẩn bị cho giai đoạn khác, xây dựng và phát triển lớn mạnh thêm của từng giai đoạn, chứng minh cho ta thấy cụ thể qua báo cáo hôm nay qua nhiều sự kiện thể hiện sự lớn mạnh của tổ chức  GĐPT Việt Nam

Với châm ngôn Bi – Trí – Dũng thể hiện tình thương không tính toán có sự phát huy trí tuệ vững chải, phân biệt đúng sai, một tinh thần mạnh mẽ không sợ khó, sợ khổ…”Lấy yêu thương làm chất liệu liên kết lòng người, lấy trí tuệ làm kim chỉ nam, lấy dũng lực làm đà tiến thủ…”  “Anh Nguyên Hùng VÕ ĐÌNH CƯỜNG…”

Dù thời gian có biến thiên, không gian có thay đổi, mục đích của GĐPTVN vẫn là một hạnh nguyện rộng lớn vô biên không những ở quá khứ mà cả hiện tại và tương lai.

Con đường dài khi nào cũng khúc khuỷu, quanh co, lịch sử GĐPTVN với thời gian 2/3 thế kỷ cũng có lúc gian nan khổ cực, cũng có sự mất mát đau thương, có lúc phải kiên trì, nhẫn nhục chịu đựng để được sống còn và phát triển lớn mạnh cho đến ngày hôm nay.

Tinh thần GĐPT thể hiện tinh thần Dũng qua những con người tiết tháo phi thường “Vô úy xả thân”, xin thành kính tri ân những Anh, Chị tiêu biểu đã hy sinh xả thân cho tổ chức GĐPT:

–    HTr. Phan Duy Trinh bị ám sát tại Huế.

–    Đoàn sinh Đặng văn Công, Nguyễn Thị Lan và 6 Đoàn sinh GĐPT bị bắn chết tại Đài phát thanh Huế.

 • Thiếu nữ Quách thị Trang bị bắn chết tại Saigon.
 • Nữ Htr. Đào thị Yến Phi tự thiêu tại Nha Trang.
 • Nguyễn Đại Thức bị bắn chết tại Huế.
 • Thiếu nữ Nguyễn Thị Vân tự thiêu tại Huế
 • Thiếu nữ Đào thị Tuyết tự thiêu tại Saigon.

–    Htr. Lê Thanh Sô bị bắn chết tại Đà nẵng… và còn nhiều Anh, Chị khác bị sát hại, thủ tiêu không biết ngày chết. Các Anh, Chị đã nằm xuống để bảo vệ Đạo pháp và lý tưởng GĐPTVN.

Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN chúng ta phải đem hết trí tuệ và năng lực xây dựng, phát triển GĐPT càng ngày càng vững mạnh.

Cho đến giờ này có một số Anh, Chị ở vào cái tuổi trên thất thập cổ lai hy, vẫn còn mặc chiếc áo lam với Huy hiệu Hoa sen trắng. Mỗi chiều chủ nhật đến chùa sinh hoạt, thổi còi, tập họp đàn em một cách hăng say quên đi cái tuổi… và tóc bạc phơ của mình. Đó cũng là một phần tri ân, báo ân những bậc tiền bối đã khai sáng ra tổ chức và những anh chị đã nằm xuống.

Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không những giữ gìn tinh thần truyền thống tốt đẹp của tổ chức mà còn phải giữ giềng mối kỷ cương để trao truyền cho thế hệ kế thừa phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh, để khỏi phụ lòng những Vị tiền bối và các Anh, Chị đã khai sáng ra tổ chức  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM ./-

-HẾT-

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.