Browsing loại

Kiến Hòa

Kiến Hòa

Ông Giám

Trong hầu hết các chùa Bắc tông, tại nhà bếp có thờ một vị thần chân không mình trần cầm búa như bạn đã thấy, đó là tượng Ông Giám hay còn gọi là Giám trai.
Đọc thêm...

Ma Vương

Người Phật tử rất sợ đám nội ma, vì chúng dấu mặt ngay trong tâm hồn mỗi người. Chúng không bao giờ dùng bạo lực bắt mình nghe theo chúng, nhưng chúng nhỏ nhẹ rủ rê, thì thầm rót mật vào tai mình những điều chúng muốn mình làm. Có người đã…
Đọc thêm...

Quan Âm Nam Hải là ai?

Các vị Bô tát được giới thiệu trong các kinh điển Đại thừa đều là hình ảnh ẨN DỤ để nói lên những hạnh lành của chư Phật nhằm khuyên tấn con người hãy tu tập theo những hạnh lành ấy để đem an vui cho chính mình, cho gia đình mình và cho xã…
Đọc thêm...

Tỳ Xá Khư

Tỳ Xá Khư là do người Trung Hoa phiên âm từ chữ VISÃKHÀ (Phạn ngữ), đó là tên của một người Nữ Phật tử tại gia giàu có quảng đại và tâm đạo nhiệt thành vào thời Đức Phật còn tại thế.
Đọc thêm...

Thập Bát La Hán

Thập Bát La Hán là 18 vị A-la-hán khá nổi tiếng trong dân gian thời Đức Phật còn tại thế, mỗi vị có công hạnh riêng rất đáng cho Phật tử chúng ta học hỏi noi gương. Vì thế, tượng các Ngài ngày nay được thờ khá rộng rãi , vừa đem lại vẽ mỹ…
Đọc thêm...

Ta Bà – Cực Lạc

Tóm lại, chúng ta hãy nỗ lực làm các việc thiện ngay bây giờ với một cái tâm trong sáng, bình đẳng, không mong cầu quả báo, thì chắc chắn Niết Bàn, Cực Lạc sẽ lập tức đến với ta. Còn như, cả đời chỉ biết chạy theo tiền bạc, địa vị, quyền…
Đọc thêm...

Thiền Tông Tân Diệu

Đây không phải lần đầu có người mượn Phật giáo để bày ra đạo này đạo nọ, hay bám vào Phật giáo mà diễn trò nọ trò kia. Đạo Phật như con cá voi hiền lành giữa biển, mặc sức cho bọn “lòng tong lục chốt” đeo bám rúc rỉa  ăn theo. Đây là trò…
Đọc thêm...