Phóng sự: Phật giáo Kiên Giang 5 năm đồng hành cùng Quê hương

Phóng sự Phật giáo Kiên Giang 5 năm đồng hành cùng Quê hương tổng kết các hoạt động nổi bật của Phật Giáo Kiên Giang trong nhiệm kỳ IX  (2017 – 2022).

 

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.