THÔNG BÁO: v/v tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2568

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 16/2024/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
v/v tham dự Đại Lễ Phật Đản PL.2568
của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thường Trực Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo đến các anh chị Huynh trưởng ủy viên Phân Ban cùng các đơn vị đang sinh hoạt trong tỉnh về việc tham dự đại lễ Phật Đản PL 2568 như sau:

  • Thời gian: 7 giờ 30 ngày 15/5/2024 (nhằm ngày mùng 8 tháng Tư năm Giáp Thìn)
  • Địa điểm: chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất
  • Thành phần tham dự: Huynh trưởng là ủy viên Phân Ban Gia Đình Phật Tử và các đơn vị đang sinh hoạt trong tỉnh.

Chú ý:

  • Tất cả Huynh trưởng tham dự cần mặc lễ phục theo nội quy Gia Đình Phật Tử.
  • Các đơn vị không  tham dự sẽ bị lễ sẽ bị trừ điểm thi đua theo tiêu chí cuộc thi Đơn Vị Vững Mạnh năm 2024.

Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang xin thông báo đến các đơn vị và thân mời toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh về tham dự Đại lễ Phật Đản vào ngày giờ và địa điểm nêu trên.

Rất mong anh chị em có mặt tham dự đông đủ.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang