THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 15/2024/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín
Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

– Căn cứ điều 24 chương V Nội Quy Gia Đình Phật Tử thuộc GHPGVN quy định về tu học và huấn luyện huynh trưởng;

– Căn cứ chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã được Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang phê chuẩn,

Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo về việc tổ chức Lễ thọ cấp Tập, Tín cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang như sau:

I. THỜI GIAN:

13 giờ, ngày 12/5/2024 (nhằm ngày mùng 5 tháng 4 năm Giáp Thìn)

II. ĐỊA ĐIỂM:

Chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 1. Thường trực Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.
 2. Các anh chị Huynh trưởng vừa được xét cấp đợt này.
 3. Các anh chị uỷ viên Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
 4. Đại diện các đơn vị (kể cả đơn vị không có Huynh trưởng thọ cấp đợt này) đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang (trừ 2 đơn vị Sùng Đức và Hùng Nhĩ Sơn).

IV. CHÚ Ý:

 1. Tất cả các anh chị Huynh trưởng dự lễ phải mặc lễ phục. Đối với các anh chị không chấp hành nghiêm túc vấn đề đồng phục, Thường trực Ban Hướng Dẫn sẽ thu hồi cấp được xét trong đợt này.
 2. Các anh chị Huynh trưởng không xin phép trước và chưa được sự chấp thuận của Thường trực Ban Hướng Dẫn mà tự ý vắng mặt trong buổi lễ thọ cấp, sẽ bị thu hồi cấp bậc vừa được xếp trong đợt này.

 

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC XÉT CẤP TẬP
ĐỢT I, NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ biên bản phiên họp xét xếp cấp lúc 08 giờ ngày 2/3/2024
tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Thành Phố Rạch Giá)

 

 1. Huynh Trưởng Xuân Thảo Nguyễn Việt Nữ (GĐPT Phước Lập)
 2. Huynh Trưởng Quảng Thiền Lê Tấn Phụng (GĐPT Vĩnh Phước)
 3. Huynh Trưởng Ngọc Lương Lê Anh Trúc Lam (GĐPT Kim Quang)
 4. Huynh Trưởng Thiện Lạc Nguỵ Việt Anh (GĐPT Hoà Long)
 5. Huynh Trưởng Thiện Vũ Nguyễn Anh Hào (GĐPT Hoà Long)
 6. Huynh Trưởng Nguyên Trương Lương Thị Ngọc Loan (GĐPT Hoà Long)
 7. Huynh Trưởng Minh Thọ Khưu Thiên Lộc (GĐPT Tam Bảo – Hà Tiên)
 8. Huynh Trưởng Diệu Đức Lâm Huỳnh Phương Dung (GĐPT Tam Bảo – Hà Tiên)

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC XÉT CẤP TÍN
ĐỢT I, NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ biên bản phiên họp xét xếp cấp lúc 08 giờ ngày 2/3/2024
tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Thành Phố Rạch Giá)
 

 1. Huynh Trưởng Diệu Phúc Lâm Huỳnh Hạnh Dung (GĐPT Tam Bảo – Hà Tiên)
 2. Huynh Trưởng Diệu Hạnh Phạm Thị Hồng Hạnh (GĐPT Tam Bảo – Hà Tiên)


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang