thọ cấp

thọ cấp

G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
06/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Kiên Giang tổ chức lễ thọ cấp Tập, Tín cho Huynh Trưởng đủ điều kiện
30/01/2022
Save
GĐPT Kiên Giang tổ chức lễ thọ cấp Tập, Tín cho Huynh Trưởng đủ điều kiện
G
GĐPT Kiên Giang
Trang Nghiêm Lễ Thọ Cấp Tập – Tín
04/01/2019
Save
Trang Nghiêm Lễ Thọ Cấp Tập – Tín
G
GĐPT Kiên Giang
Ý Nghĩa Việc Xếp Cấp Và Thọ Cấp Trong Gia Đình Phật Tử
28/12/2018
Save
Ý Nghĩa Việc Xếp Cấp Và Thọ Cấp Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Một Vài Suy Nghĩ Nhân Lễ Thọ Cấp Của Huynh Trưởng GĐPT Miền Đông &Tây Nam Bộ
10/06/2016
Save
Một Vài Suy Nghĩ Nhân Lễ Thọ Cấp Của Huynh Trưởng GĐPT Miền Đông &Tây Nam Bộ
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thọ cấp Tín – Tập cho Huynh Trưởng các GĐPT Miền Tây Nam Bộ
08/06/2016
Save
Lễ Thọ cấp Tín – Tập cho Huynh Trưởng các GĐPT Miền Tây Nam Bộ