Browsing Tag

việt nam

việt nam

Thịnh Quá Hóa Suy

Lịch sử là một sự tái diễn các sự kiện, là sự lặp đi lặp lại những biến cố trong đời sống nhân loại. Dù cách nhau hàng nghìn năm nhưng chúng chỉ khác nhau ở hình thái và tên gọi, còn bản chất về ý nghĩa rút ra từ các sự kiện vẫn giữ nguyên…
Đọc thêm...