Bởi vì nụ cười của bạn, bạn làm cho cuộc sống đẹp hơn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: việt nam

việt nam

Trang 7/7 1 6 7