Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 27)

G

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tác giả : THÍCH QUẢNG TRÍ
(Kỳ 27)

CHƯƠNG II
TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

I-GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1930-1950)

1) Từ phong trào Chấn Hưng Phật Giáo (1930-1940)

2) Giai đoạn hình thành (1940 – 1950)

2a. Đồng Ấu Phật Tử

2b. Đoàn Phật Học Đức Dục

2c.Gia Đình Phật Hóa Phổ

II-GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1951 – 1974)

*Năm 1951: đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ I tại Huế

*Năm 1953: đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ II tại Huế

* Năm 1955: đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ III tại Đà Lạt

*Năm 1961:đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ IV tại Sài Gòn

*Năm 1963: GĐPT tham gia cuộc vận động đòi bình đẳng tôn giáo

*Năm 1964: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời.
                     Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ V tại Sài Gòn

*Năm 1967: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VI tại Sài Gòn

*Năm 1970: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VII tại Qui Nhơn (Bình Định)

*Năm 1973: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VIII tại Đà Nẵng

III-GIAI ĐOẠN TIỀM ẨN (1975 – 1996)

*Năm 1975 đến 1980 : GĐPT cả nước tạm ngưng sinh hoạt nhưng “ngọn lửa Lam” vẫn âm ỉ trong tim của từng đoàn viên GĐPT.

*Cuối năm 1981: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ra đời.

IV-GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT TRIỂN (từ năm 1997 đến nay)

*Năm 1997: Đại hội toàn quốc lần thứ IV GHPGVN nhiệm kỳ 1997-2002- GĐPT được chính thức phục hoạt sau 22 năm tạm ngưng.

*Năm 1998: xây dựng nền móng cho ngôi nhà Lam trong thời đại mới

*Năm 2000: 40 Huynh trưởng được xếp cấp Tấn trong thời kỳ mới

*Năm 2001: Kỷ niệm 50 năm danh xưng Gia Đình Phật Tử ra đời

*Năm 2002: Trung ương Giáo hội ban hành Nội quy GĐPT

*Năm 2003: Trung ương GHPGVN phong cấp Dũng cho 5 huynh trưởng

 (Tiếp theo kỳ trước…)

*Năm 2004:

-Ngày 14/4/2004, tại Thừa Thiên-Huế tổ chức kỷ niệm 60 năm Gia Đình Phật Hóa Phổ (1944-2004)

-Ngày 05/6/2004, Hội đồng Trị sự ra Quyết định số 205/QĐ-HĐTS về việc công nhận điều chỉnh bổ sung thành phần nhân sự Ban Quản trại huấn luyện huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh II (2001-2005)

-Ngày 09/6/2004, Ban Tôn giáo Chính phủ ra công văn số 413/TGCP-V2 về việc cho phép tổ chức  kết thúc năm thứ 3 và khai khóa năm thứ 4 của khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh II vào ngày 25-27/6/2004 (nhằm ngày 08-10 tháng 5 Giáp Thân) tại 2 khu vực:

Khu vực I: gồm huynh trưởng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẳng, tổ chức tại chùa Từ Quang, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, gồm 250 trại sinh và 50 khách mời.

Khu vực II: gồm huynh trưởng các tỉnh từ Bình Định trở vào Nam và các tỉnh Tây Nguyên có GĐPT sinh hoạt, tổ chức tại chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Thuận, gồm 60 trại sinh và 40 khách mời.

-Tại hội nghị tổng kết Phật sự năm 2004 của Phân ban GĐPT Trung ương, báo cáo tổng kết của các tỉnh, thành nêu bật thành tựu trong sinh hoạt GĐPT như sau:

1) Quảng Trị:

-Có 162 đơn vị với 1.668 huynh trưởng (cấp Dũng 1, cấp Tấn 6, cấp Tín 243, cấp Tập 477) và 11.974 đoàn sinh thuộc 3 ngành.

-Tổ chức kết khóa cho 172 huynh trưởng bậc Kiên, 116 bậc Trì, 120 huynh trưởng đang học bậc Định , 32 bậc Lực. Có 40 huynh trưởng đang học bậc Lực năm cuối.

-Mở trại huấn luyện Lộc Uyển cho 85 huynh trưởng và trại A Dục cho 106 huynh trưởng theo học.

-In ấn tài liệu tu học cho 3 ngành Thanh, Thiếu và Đồng. Biên tập và lưu hành các tài liệu huấn luyện : Tuyết Sơn, Anoma-Ni Liên, Lộc Uyển, A Dục,Huyền Trang…

-Tổ chức xét cấp Tín cho 17 huynh trưởng, cấp Tập cho 60 huynh trưởng

2) Thừa Thiên-Huế:

-Có 184 đơn vị với 1.895 huynh trưởng (cấp Dũng 1, cấp Tấn 9, cấp Tín 241, cấp Tập 405, 1.239 huynh trưởng chưa có cấp) và 15.759 đoàn sinh thuộc 3 ngành.

-Thực hiện 2.100 tập “Tài liệu tu học sinh hoạt” phân phối cho các đơn vị

-Mở 10 trại huấn luyện A Dục-Lộc Uyển cho 402 huynh trưởng. Hiện có 49 huynh trưởng cấp Tín đang theo học bậc Lực năm cuối

-Tổ chức kỷ niệm 60 năm Gia Đình Phật Hóa Phổ (1944-2004)

-Xét, xếp và thọ cấp cho 40 huynh trưởng cấp Tín, 111 huynh trưởng cấp Tập

3) Đà Nẳng:

-Có 52 đơn vị với 578 huynh trưởng (cấp Tấn 11, cấp Tín 101, cấp Tập 156) và 3.600 đoàn sinh thuộc 3 ngành

-Có 49 huynh trưởng cấp Tín đang theo học bậc Lực năm thứ tư

-Mở trại huấn luyện A Dục cho 97 huynh trưởng; Mở trại huấn luyện đội chúng trưởng và đầu thứ đàn cho 700 đoàn sinh

4) Quảng Nam:

-Có 72 đơn vị với 581 huynh trưởng (11 cấp Tấn, 106 cấp Tín, 158 cấp Tập, 306 chưa có cấp) và 2.648 đoàn sinh.

5) Quảng Ngãi:

-Có 35 đơn vị và 1 đoàn Nữ Phật tử Ni Liên trực thuộc Phân ban. Toàn tỉnh hiện có 400 huynh trưởng (3 cấp Tấn, 100 cấp Tín) và 2.000 đoàn sinh.

6) Kiên Giang:

-Có 6 đơn vị với 65 huynh trưởng (4 cấp Tấn, 2 cấp Tín, 19 cấp Tập) và 301 đoàn sinh

7) Đồng Tháp:

Có 6 đơn vị với 15 huynh trưởng và 194 đoàn sinh

8) Lâm Đồng:

-Có 25 đơn vị với 164 huynh trưởng và 2.680 đoàn sinh

9) Bình Định:

-Có 43 đơn vị với 302 huynh trưởng và 3.449 đoàn sinh

 

10) Phú Yên:

-Có 56 đơn vị với 505 huynh trưởng  và 3.080 đoàn sinh

11) TP.Hồ Chí Minh:

-Có 18 đơn vị với 197 huynh trưởng và 862 đoàn sinh

12) Bà Rịa-Vũng Tàu:

-Có 20 đơn vị với 190 huynh trưởng và 2.532 đoàn sinh

13) Đắk-Lắk:

-Có 54 đơn vị với 201 huynh trưởng và 6.429 (?) đoàn sinh (*)

14) Ninh Thuận:

-Có 22 đơn vị với 199 huynh trưởng và 1.437 đoàn sinh

15) Bình Thuận:

-Có 19 đơn vị với 212 huynh trưởng và 2.240 đoàn sinh

16) Kon Tum:

-Có 12 đơn vị với 140 huynh trưởng và 490 đoàn sinh

17) Đồng Nai:

-Có 21 đơn vị với 89 huynh trưởng và 1.149 đoàn sinh

18) Bình Dương:

-Có 7 đơn vị với 58 huynh trưởng và 320 đoàn sinh

19) Long An:

-Có 3 đơn vị với 8 huynh trưởng và 100 đoàn sinh

20) Vĩnh Long:

-Có 3 đơn vị với 14 huynh trưởng và 111 đoàn sinh

21) Bạc Liêu:

-Có 5 đơn vị với 45 huynh trưởng và 275 đoàn sinh.

(Còn tiếp…)

 

 

Chú thích :

( * ) con số 6.429 đoàn sinh của Đắk-Lắk là không hợp lý. Đây có lẽ do lỗi đánh máy   


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang