Huấn Luyện

Huấn Luyện

G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
01/03/2017
Save
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử
29/09/2016
Save
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
26/09/2016
Save
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
09/09/2016
Save
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn Buổi 5
07/09/2016
Save
Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn Buổi 5
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
05/08/2016
Save
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi Học Thứ Tư Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
27/06/2016
Save
Buổi Học Thứ Tư Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Cách Thức Sử Dụng Trang Tin Điện Tử Và Hộp Thư Điện Tử GĐPT Kiên Giang
09/06/2016
Save
Cách Thức Sử Dụng Trang Tin Điện Tử Và Hộp Thư Điện Tử GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
01/04/2016
Save
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Phương Pháp Dạy Phật Pháp và Các Môn Học Khác
28/02/2016
Save
Phương Pháp Dạy Phật Pháp và Các Môn Học Khác