Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang

G

Buổi học hôm nay quy tụ 30 huynh trưởng, trong đó có 14 huynh trưởng có cấp và 16 huynh trưởng tập sự thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh về dự.

Nội dung buổi học gồm có:

-Mỗi huynh trưởng có cấp chọn 1 đề tài Phật Pháp ngành Thiếu, soạn thành giáo án và bốc thăm thực hành hướng dẫn 1 tiết học Phật Pháp ngành Thiếu

-Mỗi huynh trưởng tập sự chọn 1 đề tài Phật Pháp ngành Oanh, soạn thành giáo án và bốc thăm thực hành hướng dẫn 1 tiết học Phật Pháp ngành Oanh.

Kết quả bốc thăm, đã có 8 huynh trưởng bốc trúng lá thăm thực hành, chia đều cho hai ngành Thiếu và Oanh. Mỗi tiết học là 30 phút, sau mỗi tiết có phần nhận xét đánh giá của Ban quản lớp và tập thể huynh trưởng.

Ban quản lớp sẽ chấm điểm các bài giáo án. Riêng những huynh trưởng may mắn bốc được thăm dạy thực hành sẽ được cộng thêm điểm thực hành. Điểm của mỗi huynh trưởng sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho đến cuối năm để tính vào tổng số điểm của đơn vị trong cuộc thi "Đơn Vị Vững Mạnh" năm 2016.

Chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh của tiết học đầu tiên:


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang