Buổi học đã quy tụ được 37 Huynh Trưởng đang sinh hoạt trong tỉnh. Trong đó có 29 Huynh Trưởng tập sự và 8 Huynh Trưởng có cấp.

Khác với 4 buổi học trước, từ buổi thứ 5 trở đi, lớp học sẽ chia thành 2 lớp nhỏ: Các Huynh Trưởng có cấp tiếp tục nghiên cứu các đề tài dành cho Huynh Trưởng; các Huynh Trưởng tập sự sẽ được nghiên cứu chương trình bậc Kiên do Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành truyền đạt.

Tại buổi học kỳ này, các anh chị Huynh Trưởng có cấp nghiên cứu đề tài “Cách thức tổ chức các lễ lạt trong Gia Đình Phật Tử” do Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung chia sẻ. Tại lớp bậc Kiên, Huynh Trưởng được anh Minh Kim truyền đạt đề tài “Phương Pháp Giảng Huấn Bài Lịch Sử Đức Phật Thích Ca”.

Buổi học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here