Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn Buổi 5

G

Buổi học có sự tham gia của 36 Huynh Trưởng từ 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh. Trong đó có 25 Huynh Trưởng tập sự và 11 Huynh Trưởng có cấp.

Buổi học kỳ này, Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung kết thúc đề tài “Cách thức tổ chức các lễ lạt trong Gia Đình Phật Tử”. Tại lớp học bậc Kiên, Huynh Trưởng tập sự nghiên cứu đề tài “Gút Dây”.

Buổi học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày trong tình Lam ấm áp.

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang