Buổi Học Thứ Tư Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn

G

Buổi học quy tụ gần 40 Huynh Trưởng, trong đó có 25 Huynh Trưởng có cấp và 13 Huynh Trưởng tập sự.

Tại buổi học, các anh chị Huynh Trưởng được hướng dẫn thực hành đề tài: “Cách Thức Sử Dụng Trang Tin Điện Tử Và Hộp Thư Điện Tử GĐPT Kiên Giang”.

Sau buổi thực hành, các anh chị đã làm bài trắc nghiệm để ôn lại kiếm thức đã học.

Ngoài bài trắc nghiệm, mỗi đơn vị sẽ có một bài thực hành với nội dung:

1. Anh chị hãy truy cập vào website và sao chép phần “CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỆ QUÝ III-2016” trong bài Thông Báo mời họp lệ quý III/2016.

2. Dùng email của đơn vị do Ban Hướng Dẫn cấp để gởi nội dung vừa sao chép về email Ban Hướng Dẫn.

Thời gian chậm nhất để nhận email là 3 giờ 30 ngày 2/7/2016. Điểm thực hành sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho đến cuối năm để tính vào tổng số điểm của đơn vị trong cuộc thi "Đơn Vị Vững Mạnh" năm 2016.

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

HLHT 01

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang