Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn

G

Trải qua một năm thực hiện, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn đã tổ chức được 8 buổi học với tổng cộng 4 đề tài liên quan đến các mặt hoạt động của Gia Đình Phật Tử.
Nối tiếp thành công từ năm 2016, ngày 26/2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn đã tổ chức buổi học đầu tiên trong năm 2017 tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Tp Rạch Giá)

Buổi học với đề tài: “Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Nội Quy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử” do Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Ủy Viên Tu Thư Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương, Phó Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang hướng dẫn.

Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn kỳ này có hơn 30 Huynh Trưởng tham gia với 14 Huynh Trưởng có cấp và 17 Huynh Trưởng tập sự.

Buổi học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn

Lớp huấn luyện Huynh Trưởng dài hạn


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang