Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn

G

Buổi học tháng 9 với đề tài "Áp dụng bộ Giáo án vào việc giảng dạy môn Phật pháp” do Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành truyền đạt.

Buổi học đã quy tụ được sự tham gia của 13 Huynh Trưởng có cấp và 18 Huynh Trưởng tập sự trong toàn tỉnh.

Buổi học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

 


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang