vu lan

vu lan

T
Thiện Vũ
GĐPT Bửu Thọ tại Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ - Nơi Gắn Kết Tình Thân Nhân Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu
02/09/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ tại Trung Tâm Thiền Tập Bửu Thọ - Nơi Gắn Kết Tình Thân Nhân Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu
b
buutho
Lễ cài hoa hồng " Đánh thức yêu thương" và Trại hiếu 2022 "Mục Kiền Liên XIII" của GĐPT Bửu Thọ
23/08/2022
Save
Lễ cài hoa hồng " Đánh thức yêu thương" và Trại hiếu 2022 "Mục Kiền Liên XIII" của GĐPT Bửu Thọ
T
Thiện Vũ
GĐPT Bửu Thọ - Chúc Thọ Ông Bà Đoàn Sinh và Huynh Trưởng Nhân Mùa Vu Lan 2022
14/08/2022
Save
GĐPT Bửu Thọ - Chúc Thọ Ông Bà Đoàn Sinh và Huynh Trưởng Nhân Mùa Vu Lan 2022
T
Thiện Vũ
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
13/08/2022
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn cúng dường mùa Vu Lan
25/09/2019
Save
GĐPT Bửu Sơn cúng dường mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Trại Hiếu Mục Kiền Liên Xi – GĐPT Bửu Thọ với chủ đề: “Hiếu – Giá Trị Không Nhuốm Màu Thời Gian”
26/08/2019
Save
Trại Hiếu Mục Kiền Liên Xi – GĐPT Bửu Thọ với chủ đề: “Hiếu – Giá Trị Không Nhuốm Màu Thời Gian”
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
17/08/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa cúng dường mùa Vu Lan
15/08/2019
Save
GĐPT Thanh Hòa cúng dường mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Mừng Vu Lan Về - 143 Ca khúc Gia Đình Phật Tử
10/08/2019
Save
Mừng Vu Lan Về - 143 Ca khúc Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
365 Ngày Đều Là Vu Lan
03/09/2018
Save
365 Ngày Đều Là Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn cúng dường Vu Lan
30/08/2018
Save
GĐPT Bửu Sơn cúng dường Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
“Tuổi Thanh Xuân Của Mẹ” – GĐPT Bửu Thọ và trại hiếu X – Mục Kiền Liên 2018
30/08/2018
Save
“Tuổi Thanh Xuân Của Mẹ” – GĐPT Bửu Thọ và trại hiếu X – Mục Kiền Liên 2018