vu lan

vu lan

G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường Tam Bảo nhân lễ Vu Lan
28/08/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường Tam Bảo nhân lễ Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
27/09/2017
Save
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo Cúng Dường Vu Lan
13/09/2017
Save
GĐPT Tam Bảo Cúng Dường Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Tri Ân và Báo Hiếu tại GĐPT Ngọc Hải
12/09/2017
Save
Lễ Tri Ân và Báo Hiếu tại GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Trại Hiếu IX – Mục Kiền Liên 2017
11/09/2017
Save
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Trại Hiếu IX – Mục Kiền Liên 2017
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ Phục Vụ Lễ Vu Lan
11/09/2017
Save
GĐPT Bửu Thọ Phục Vụ Lễ Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Vu Lan - Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Đông Phương
04/09/2017
Save
Lễ Vu Lan - Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Đông Phương