Đã từ lâu Mùa Vu Lan Báo Hiếu đã đi sâu vào long con Phật, không những Mỗi năm cứ gần đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là cuối mùa hạ. Thời tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay  để chuẩn bị lễ Vu Lan, đó là mùa báo ân cha mẹ, lễ VU LAN đã truyền lại từ  ngàn xưa có đức đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ hiền thoát chốn ngạ quỹ, đó là gương sáng nghìn đời mà hàng Phật tử phải noi theo. Hôm nay lễ Vu Lan không còn là một đặc thù riêng của người Phật tử, mà là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người, không phân biệt tôn giáo, hay bất cứ một tổ chức nào, từ các thánh hiền đến người thường dân, đã là con người ai cũng có cha, có mẹ sinh ra, chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi người con. Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ  tình thương tuyệt vời, không bút mực nào tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo  hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất, mà không nghĩa vụ nào bằng.

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

gdpt tam bao cung duong vu lan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here