Huấn Luyện

Huấn Luyện

G
GĐPT Kiên Giang
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
09/09/2016
Save
Tổ Chức Các Lễ Lược Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
17/09/2019
Save
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
26/09/2016
Save
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
03/11/2019
Save
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
G
GĐPT Kiên Giang
Phương Pháp Dạy Phật Pháp và Các Môn Học Khác
28/02/2016
Save
Phương Pháp Dạy Phật Pháp và Các Môn Học Khác
G
GĐPT Kiên Giang
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử
29/09/2016
Save
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
14/03/2020
Save
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
01/04/2016
Save
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
01/03/2017
Save
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
08/08/2020
Save
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định