Huấn Luyện

Huấn Luyện

G
GĐPT Kiên Giang
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
01/04/2016
Save
Buổi Học Thứ Hai Lớp Huấn Luyện Dài Hạn Huynh Trưởng GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
05/08/2016
Save
Buổi học thứ 5 Huấn Luyện Huynh Trưởng Lần 5
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
01/02/2018
Save
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
26/09/2016
Save
Buổi học Tháng 9 Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học tháng 3 của lớp huấn luyện Huynh Trưởng - GĐPT Kiên Giang
04/04/2018
Save
Buổi học tháng 3 của lớp huấn luyện Huynh Trưởng - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
01/03/2017
Save
Buổi học tháng 2/2017, Lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng Dài Hạn
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
14/03/2020
Save
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
08/08/2020
Save
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
21/08/2018
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
G
GĐPT Kiên Giang
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử
29/09/2016
Save
Áp Dụng Bộ Giáo Án Vào Việc Hướng Dẫn Môn Phật Pháp Trong Gia Đình Phật Tử