Thư Viện

G
GĐPT Kiên Giang
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
10/05/2022
Save
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Tóm Lược 70 Năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam (phần 2)
21/03/2022
Save
Tóm Lược 70 Năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam (phần 2)
G
GĐPT Kiên Giang
Tóm Lược 70 Năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam
04/02/2022
Save
Tóm Lược 70 Năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
Xuân miên viễn (HT. Thích Thiện Nhơn)
04/02/2022
Save
Xuân miên viễn (HT. Thích Thiện Nhơn)
G
GĐPT Kiên Giang
Thư chúc Tết Nhâm Dần của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
01/02/2022
Save
Thư chúc Tết Nhâm Dần của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
10 câu nói Kỳ Diệu của vị thiền sư Thích Nhất Hạnh
25/01/2022
Save
10 câu nói Kỳ Diệu của vị thiền sư Thích Nhất Hạnh
G
GĐPT Kiên Giang
Tính Gắn Bó Mật Thiết Của Gia Đình Phật Tử Với Giáo Hội
14/11/2021
Save
Tính Gắn Bó Mật Thiết Của Gia Đình Phật Tử Với Giáo Hội
G
GĐPT Kiên Giang
Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
21/10/2021
Save
Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
G
GĐPT Kiên Giang
Vì Sao Gia Đình Phật Tử Khó Phát Triển Ở Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ?
20/09/2021
Save
Vì Sao Gia Đình Phật Tử Khó Phát Triển Ở Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ?
G
GĐPT Kiên Giang
Ban Huynh Trưởng Gia Đình, Đầu Não Quan Trọng Của Đơn Vị Cơ Sở
15/08/2021
Save
Ban Huynh Trưởng Gia Đình, Đầu Não Quan Trọng Của Đơn Vị Cơ Sở
G
GĐPT Kiên Giang
Lời Mời: Viết Bài Về Gia Đình Phật Tử
15/08/2021
Save
Lời Mời: Viết Bài Về Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 39)
12/07/2021
Save
Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 39)