Browsing Tag

huyền trang

huyền trang

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 7)

Nước Ô Trượng Na, chu vi năm ngàn dặm, núi non tiếp xúc với sông ngòi liên tục với nhau, tạo thành bình nguyên, cấy lúa trồng trọt nhưng đất đai không phì nhiêu. Nho rất nhiều nhưng mía ít. Thổ sản là nghệ. Có nhiều khoáng sản như: vàng…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 6)

Về những loại vàng bạc đá ngọc quý ở đất nước này có chứa chất rất nhiều. Có nhiều loại trân bảo khác nhau bằng đá quý. Lấy từ biển lên để bán. Vật để mua bán hàng hoá là vàng bạc cho đến những đồ quý giá. Trải dài cho đến biên cương của Ấn…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 5)

Những nước này thuộc về Ấn Độ; nhưng lễ nghĩa phong tục khác nhau. Nên có thể nói là riêng biệt. Hoặc nói là: Hiền Đậu. Đây dịch theo âm gọi là Ấn Độ. Người người tuỳ theo đó mà xưng là người Ấn Độ. Do những phong tục khác nhau mà có tên…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 4)

Nhờ trồng thiện căn nầy mà thành cây rừng, để người đời sau kiến tạo thành Già Lam tên là Bi Thích Khứ, (Tước Dương Chi). Từ phía đông đi qua hơn 600 dặm, núi khe tiếp giáp với đỉnh đồi. Vượt qua đỉnh núi đen, vào biên giới phía bắc Ấn Độ…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 3)

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ                                                                              Pháp Sư HUYỀN TRANG (kỳ 3) QUYỂN THỨ NHẤT (34 nước) 3) Nước Phạt Lục Già Đông tây hơn 600 dặm. Nam Bắc hơn 300 dặm, chu vi thành nội…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký (kỳ 2)

Lịch sử được diễn ra để dâng hiến cho Hoàng Đế xem xét qua sự việc biên chép, gói ghém những lễ nghi đầu tiên đưa ra làm chấn động. Cái trục quay của bánh xe ấy, đã rũ xuống như chiếc áo che chở lúc ban đầu. Cho nên Ty Mục Lê Nguyên căn cứ…
Đọc thêm...

Đại Đường Tây Vức Ký

LỜI GIỚI THIỆU CỦA BAN BIÊN TẬP Kính thưa Quý độc giả của trang nhà gdptkiengiang.vn, Ngay từ những ngày còn thơ ấu, bất cứ ai trong chúng ta , không nhiều thì ít, cũng đều nghe đến những cái tên như : Tam Tạng, Tề Thiên Đại Thánh, Trư…
Đọc thêm...