họp lệ quý

G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v tổ chức phiên họp lệ quý IV/2023 và hoãn lớp học Kiên Trì Định T9/2023
16/09/2023
Save
THÔNG BÁO: v/v tổ chức phiên họp lệ quý IV/2023 và hoãn lớp học Kiên Trì Định T9/2023
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3/2023
07/07/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3/2023
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 2/2023
25/04/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 2/2023
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý IV-2022
19/09/2022
Save
THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý IV-2022
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang họp lệ quý 2 - 2020
14/04/2022
Save
Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang họp lệ quý 2 - 2020
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý II-2021
10/03/2021
Save
THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý II-2021
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 4/2020
30/09/2020
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 4/2020
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2020
25/04/2020
Save
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2020
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO KHẨN: V/v Đình hoãn phiên họp lệ quý II-2020
25/03/2020
Save
THÔNG BÁO KHẨN: V/v Đình hoãn phiên họp lệ quý II-2020
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2020
18/03/2020
Save
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2020
G
GĐPT Kiên Giang
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3
04/07/2019
Save
BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3
G
GĐPT Kiên Giang
Thông Báo Mời Họp Lệ Quý III-2019
20/06/2019
Save
Thông Báo Mời Họp Lệ Quý III-2019