THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý II-2021

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 05/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2564
Kiên Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Mời họp lệ quý II-2021

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ BAN VIÊN BHD &BBT
                         – QUÝ BAN HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo:

Vì lý do đặc biệt. phiên họp lệ Phân ban (mở rộng) quý II-2021 được tổ chức sớm trước 7 ngày so với thông lệ theo các chi tiết như sau:

I. Thời gian:

13 giờ 00 chiều thứ Bảy 20/3/2021 (nhằm 08/2 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự :

 1. Các huynh trưởng thành viên Phân ban GĐPT Tỉnh
 2. Toàn thể huynh trưởng (có cấp và chưa có cấp) thuộc các đơn vị. trong tỉnh

IV. Nội dung họp :

 1. Kiểm điểm tình hình sinh hoạt GĐPT Kiên Giang trong quý I-2021
 2. Tìm hiểu Nội quy GĐPT mới tu chính do GHPGVN ban hành ngày 26/11/2020
 3. Thảo luận Kế hoạch tổ chức liên trại huấn luyện Lộc Uyển-A Dục-Huyền Trang
 4. Thảo luận kế hoạch xây dựng ĐVVM năm 2021
 5. Bàn thực hiện các hoạt động trong quí II-2021

V. Lưu ý:

Các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 1. Nộp báo cáo hoạt động quý I-2021 và chương trình sinh hoạt quý II-2021
 2. Nộp tiền bảo trợ năm 2021
 3. Nộp danh sách Ban huynh trưởng 6 tháng đầu năm 2021

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự  phiên họp lệ Quý II với nhiều sự kiện quan trọng cần được thảo luận đi đến thông suốt để cùng thực hiện thành công.

ĐỒNG KÍNH GỞI : 

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn Giáo hạnh “Để liễu tri”

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
PHIÊN HỌP QUÝ II-2021

13g 00 :

  • Thu tiền bảo trợ
  • Thu quỹ Ban hướng dẫn
  • Các đơn vị nộp báo cáo quý I , chương trình sinh hoạt Quý II-2021 và danh sách ban huynh trưởng
  • Điểm danh thành phần tham dự

13g 30: (Điều khiển chương trình : anh Minh Hiện)

  1. Niệm Phật
  2. Chào huy hiệu Sen Trắng
  3. Chị Diệu Thiện phát biểu khai mạc và giải quyết trở ngại, vướng mắc của các đơn vị (căn cứ trên báo cáo quý I của đơn vị)
  4. Báo cáo tình hình sinh hoạt GĐPT. KG  quý I-2021 (Anh Minh Hiện)
  5. Tìm hiểu Nội Quy GĐPT mới tu chính (Anh Minh Kim)
  6. Thảo luận kế hoạch tổ chức liên trại huấn luyện (Chị Diệu Phương)
  7. Thảo luận về công tác xây dựng ĐVVM năm 2021 và bốc thăm chọn đơn vị khảo sát đợt 1-2021 (Chị Diệu Sang)
  8. Bàn thực hiện một số hoạt động trong quý II-2021

16g 00 :

  • Hồi hướng
  • Dây thân ái

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.