THÔNG BÁO: V/v Mời họp lệ quý IV-2022

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 12/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2565
Kiên Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Mời họp lệ quý IV-2022

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ ỦY VIÊN PHÂN BAN
– QUÝ BAN HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo về phiên họp lệ quý IV-2022 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang được tổ chức theo các chi tiết như sau:

I. Thời gian:

13 giờ 00 chiều thứ Bảy 1/10/2022 (nhằm mùng 6/9 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Kim Quang, phường An Bình, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự :

 1. Các huynh trưởng thành viên Phân ban GĐPT Tỉnh.
 2. Toàn thể huynh trưởng có cấp thuộc các đơn vị GĐPT trong tỉnh.
 3. Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các đơn vị.

IV. Nội dung họp :

 1. Kiểm điểm tình hình sinh hoạt GĐPT Kiên Giang trong quý III-2022
 2. Thảo luận kế hoạch thi lên bậc năm 2022.
 3. Thảo luận kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027
 4. Bàn luận một số công việc cần thực hiện trong quý IV-2022

V. Lưu ý:

Các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 1. Nộp báo cáo hoạt động quý III-2022 và chương trình sinh hoạt quý IV-2022
 2. Nộp tiền bảo trợ năm 2022.
 3. Nộp danh sách thi lên bậc của đơn vị theo mẫu đính kèm.

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự  phiên họp lệ Quý IV với nhiều sự kiện quan trọng cần được thảo luận đi đến thông suốt để cùng thực hiện thành công.

 

ĐỒNG KÍNH GỞI : 

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn Giáo hạnh “Để liễu tri”

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

Phụ Đính 1: Mẫu Danh Sách Thi Lên Bậc 2022

Các đơn vị tải mẫu tại đây (mau-danh-sach-thi-len-bac-2022) và nộp danh sách về Ban Hướng Dẫn theo 2 cách:

 1. In bản giấy và nộp tại cuộc họp lệ quý IV-2022.
 2. Gởi email về Thường trực Phân Ban theo địa chỉ bhd@gdptkiengiang.vn

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.