THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2020

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 07/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v mời họp lệ quý II-2020

Kính gởi : – QUÝ ANH CHỊ BAN VIÊN BHD & BBT
         – CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH
                                                      -KIÊN GIANG-

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo:

Phiên họp lệ quý II-2020 sẽ được tổ chức:

I.Thời gian:

vào lúc 13 giờ ngày thứ bảy 02/5/2020 (nhằm ngày 10/4 Âm lịch)

II.Địa điểm:

Tịnh xá Ngọc Hải, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III.Thành phần dự họp:

1-Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Bảo trợ PB.GĐPT Kiên Giang

2-Gia trưởng và Liên đoàn trưởng 11 đơn vị : Tam Bảo (Rạch Giá), Tam Bảo (Hà Tiên) Sùng Đức, Bửu Sơn, Kim Quang, Bửu Thọ,  Bửu Quang, Bửu An,  Thanh Hòa, Ngọc Hải, Phước Lập.

3-Huynh trưởng có cấp và huynh trưởng tập sự đang sinh hoạt tại 11 đơn vị nêu trên.

IV.Nội dung họp:

các vấn đề cần thảo luận gồm :

 1. Tình hình sinh hoạt GĐPT Kiên Giang trong quý I-2020
 2. Kế hoạch thực hiện thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2020
 3. Kế hoạch tổ chức thi Kiên, Trì, Định
 4. Phương án khen thưởng huynh trưởng hằng năm

V.Lưu ý:

các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 1. Nộp báo cáo hoạt động quý I-2019 (Đơn vị nào chưa nộp BC quý IV-2019 cần bổ túc trong quý này và kèm theo Danh sách Ban huynh trưởng đương nhiệm)
 2. Nộp tiền bảo trợ năm 2020

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự phiên họp lệ Quý II với nhiều sự kiện quan trọng cần được thảo luận đi đến thông suốt để cùng thực hiện thành công.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
PHIÊN HỌP QUÝ II-2020

13 giờ 00:

 • Thu tiền bảo trợ
 • Thu quỹ Ban hướng dẫn
 • Các đơn vị nộp báo cáo
 • Điểm danh thành phần tham dự

13 giờ 30:

 1. Niệm Phật
 2. Chào huy hiệu Sen Trắng
 3. Chị Diệu Thiện phát biểu khai mạc và giải quyết trở ngại, vướng mắc của các đơn vị (thông qua báo cáo quý I của đơn vị)
 4. Anh Minh Kim trình bày tình hình sinh hoạt GĐPT. KG trong quý I-2020
 5. Chị Diệu Sang trình bày Kế hoạch thi ĐVVM năm 2020
 6. Chị Diệu Phương trình bày Kế hoạch thi Kiên, Trì, Định
 7. Anh Thiện Châu trình bày phương án khen thưởng huynh trưởng hằng năm
 8. Bàn thực hiện một số hoạt động trong quý II-2020

16 giờ 30:

 • Hồi hướng
 • Dây thân ái

 

TM. PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG PHÂN BAN

(Đã ký)

         HTr cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.