THÔNG BÁO: v/v tổ chức phiên họp lệ quý IV/2023 và hoãn lớp học Kiên Trì Định T9/2023

ThÔng BÁo: V/v Tổ Chức Phiên Họp Lệ Quý Iv/2023 Và Hoãn Lớp Học Kiên Trì Định T9/2023

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 18/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v Mời họp lệ quý IV năm 2023
Hoãn lớp học Kiên – Trì – Định tháng 9/2023

Kính gửi:

– QUÝ ANH CHỊ ỦY VIÊN PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
– QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo:

 1. Do nhiều hoạt động Phật sự bận rộn nên lớp học Kiên – Trì – Định vào tháng 9 sẽ hoãn sang tháng 10. Chi tiết Ban Điều Hành sẽ thông báo đến các đơn vị sau.
 2. Phiên họp lệ quý IV-2023 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang được tổ chức theo các chi tiết như sau:

I. Thời gian:

8 giờ 00, thứ Bảy ngày 23/9/2023 (nhằm mùng 9/8 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

 1. Các huynh trưởng ủy viên Phân ban GĐPT Tỉnh.
 2. Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các đơn vị.

IV. Nội dung họp:

 1. Rút kinh nghiệm tổ chức liên trại Anoma Ni Liên.
 2. Triển khai kế hoạch thi lên bậc 2023.
 3. Triển khai Quy chế hoạt động của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027
 4. Bàn thảo một số hoạt động cuối năm 2023.

V. Lưu ý:

Các anh, chị khi về dự họp nhớ chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 • Nộp báo cáo hoạt động quý III-2023 và chương trình sinh hoạt quý IV-2023.
 • Nộp sách tịch Huynh trưởng để bổ sung danh bộ Huynh trưởng (đối với các anh chị chưa nộp sách tịch).

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để góp phần cho kỳ thi năm nay được thành công tốt đẹp.

NƠI NHẬN:

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giao hạnh “để liễu tri”
 • Ủy viên Truyền thông “để đăng lên Website”
 • Các đơn vị                 “để thực hiện”
 • Lưu

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.