Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3/2023

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 01/7/2023, Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã tổ chức phiên họp lệ quý 3/2023 tại chùa Sắc tứ Tam Bảo (Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

Chủ tọa phiên họp là Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, Trưởng Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các anh chị Huynh trưởng UV Thường Trực, UV Phân Ban và đại diện các đơn vị đang sinh hoạt trong toàn tỉnh.

Sau phần nghi thức, anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân – Chánh Thư Ký Phân Ban đã báo cáo về tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang trong quý 2/2023.

Tại cuộc họp, các anh chị Huynh trưởng thảo luận về những vấn đề còn tồn đọng trong trại Lục Hòa XIII. Qua đó, rút kinh nghiệm tổ chức cho các kì trại lần sau.

Ngoài ra, phiên họp lệ quý cũng thống nhất một số công tác Phật sự quan trọng trong quý 3 như:

  • Tổ chức liên trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX vào cuối tháng 7/2023.
  • Khai khóa lớp học Kiên –  Trì – Định – Lực.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

 

Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy 3 2023 6 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy 3 2023 5 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy 3 2023 4 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy 3 2023 3 Phan Ban Gdpt Kien Giang Hop Le Quy 3 2023 1

 

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.