Browsing Tag

Đơn Vị Vững Mạnh

Đơn Vị Vững Mạnh

Làm Sao Để Gia Đình Vững Mạnh?

Là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, có ai không muốn đơn vị GĐPT nơi mình đang sinh hoạt ngày càng vững mạnh? Nhất là khi mình đang làm Liên đoàn trưởng của đơn vị thì sự mong muốn ấy càng to lớn và cấp bách hơn nữa. Nhưng nếu…
Đọc thêm...