15 Bài Hát Kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2020

Để góp phần hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2020, đồng thời có thể giảng dạy tốt bộ môn văn nghệ trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang phát hành 15 nhạc phẩm sinh hoạt Gia Đình Phật Tử thuộc danh mục các bài hát kiểm tra kiến thức đoàn sinh trong cuộc thi “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BÀI HÁT
KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH
TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2020

Các bạn nhấn vào bài hát để nghe trực tuyến hoặc tải về:

[apwp_player playlist_id=”4545″ limit=”20″]

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

TẢI VỀ

01

Anoma Ni Liên (trại ca) Bửu Ấn – Trương Công Oai Bài 12 Tập bài hát I Tải Về

02

Về Tuyết Sơn (trại ca) Khuyết danh Bài 13 Tập bài hát I Tải Về

03

Họp đoàn Khuyết danh Bài 16 Tập bài hát I Tải Về

04

Vỗ tay Chân Ngữ Bài 17 Tập bài hát I Tải Về

05

Ca họp đoàn Lê Cao Phan Bài 18 Tập bài hát I Tải Về

06

Dòng Anoma Hoàng Cang Bài 46 Tập bài hát I Tải Về

07

Mầm Măng Khuyết danh Bài 62 Tập bài hát I Tải Về

08

Hồn lửa thiêng Ngọc Kỳ Bài 14 Tập bài hát II Tải Về

09

Mừng Thầy Đến Khuyết danh Bài  25 Tập bài hát I Tải Về

10

Mừng Bác Gia Trưởng Khuyết danh Bài 26 Tập bài hát I Tải Về

11

Mừng Trại Sinh Minh Kim Bài 8 Tập bài hát II Tải Về

12

Mừng Khánh Đản Minh Kim Bài 45 Tập bài hát I Tải Về

13

Xuất Gia Hoàng Cang Bài 48 Tập bài hát I Tải Về

14

Mừng Vu Lan Về Nhật Thành Bài 49 Tập bài hát I Tải Về

15

Nữ Oanh Vũ Thiện Huỳnh Bài 64 Tập bài hát I Tải Về

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.