THÔNG BÁO: V/v Mời chấm điểm cuộc thi ĐVVM 2022

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 13/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

PL.2565
Kiên Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Mời chấm điểm cuộc thi ĐVVM 2022

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ kế hoạch xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2022 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang;

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo mời các anh chị Huynh Trưởng về tham dự buổi chấm điểm Đơn Vị Vững Mạnh 2022 như sau:

I. Thời gian:

08 giờ 00 sáng thứ Bảy 3/12/2022 (nhằm mùng 10/11 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá (Kiên Giang)

III. Thành phần tham dự:

Kính mời các anh chị Ủy viên Thường trực và các anh chị được phân công khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh năm 2022 theo danh sách sau đây:

 1. Htr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Trưởng Phân Ban
 2. Htr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, phó Trưởng Phân Ban thường trực.
 3. Htr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, phó Trưởng Phân Ban.
 4. Htr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phương, phó Trưởng Phân Ban.
 5. Htr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, phó Trưởng Phân Ban.
 6. Htr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh Thư Ký Phân Ban
 7. Htr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, Thủ Quỹ Phân Ban
 8. Htr cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng, LĐT GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá)
 9. Htr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, Gia trưởng GĐPT Kim Quang
 10. Htr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô, LĐT GĐPT Kim Quang
 11. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo, LĐT GĐPT Bửu Sơn
 12. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, Gia trưởng GĐPT Phước Thạnh
 13. HTr cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc, LĐT GĐPT Bửu Thọ

Ghi chú: Các anh chị đến chấm điểm vui lòng mang theo kết quả khảo sát đã được phân công.

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để góp phần cho kỳ thi Đơn Vị Vững Mạnh năm nay được thành công tốt đẹp.

 

NƠI NHẬN : 

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III
  “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

TM PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.