Danh mục bài hát kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2021

Phong trào thi đua xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh đến nay đã trải qua 8 năm thực hiện.

Nhờ có phong trào này mà tay nghề huynh trưởng ngày càng nâng cao, trình độ huynh trưởng từ lý thuyết đến thực hành đều tiến bộ rõ rệt.

Riêng đối với đội ngũ huynh trưởng trẻ thì đây còn là trường huấn luyện “vừa học vừa làm” giúp cho các em dù chưa qua trại huân luyện chính quy nào nhưng vẫn tiếp thu được những kiến thức căn bản của nghề huynh trưởng qua sự cầm tay chỉ việc của các huynh trưởng đàn anh.

Nhận thức được lợi ích thiết thực của phong trào thi đua, chúng ta càng quyết tâm làm tốt hơn nữa cuộc thi xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh trong năm 2021.

Để góp phần hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2021, đồng thời có thể giảng dạy tốt bộ môn văn nghệ trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang phát hành 15 nhạc phẩm sinh hoạt Gia Đình Phật Tử thuộc danh mục các bài hát kiểm tra kiến thức đoàn sinh trong cuộc thi “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2021.

 

 

 

 

DANH MỤC BÀI HÁT
KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH
TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2021

Các bạn nhấn vào bài hát để nghe trực tuyến hoặc tải về:

[apwp_player playlist_id=”4582″ limit=”20″]

STT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ BÀI SỐ… TRONG TẬP
01 Trại ca Lục Hòa Minh Kim Bài 4 Tập bài hát 2
02 Trại Sinh Vô Địch Khuyết danh Bài 7 Tập bài hát 2
03 Cơm Canh Đây Rồi Khuyết danh Bài 11 Tập bài hát 2
04 Phút Chia Ly Khuyết danh Bài 27 Tập bài hát 2
05 Mình Ngồi Bên Nhau Khuyết danh Bài 30 Tập bài hát 2
06 Dòng Anoma Hoàng Cang Bài 46 Tập bài hát I
07 Mầm Măng Khuyết danh Bài 62 Tập bài hát I
08 Hồn lửa thiêng Ngọc Kỳ Bài 14 Tập bài hát II
09 Mừng Thầy Đến Khuyết danh Bài  25 Tập bài hát I
10 Mừng Bác Gia Trưởng Khuyết danh Bài 26 Tập bài hát I
11 Mừng Trại Sinh Minh Kim Bài 8 Tập bài hát II
12 Mừng Khánh Đản Minh Kim Bài 45 Tập bài hát I
13 Xuất Gia Hoàng Cang Bài 48 Tập bài hát I
14 Mừng Vu Lan Về Nhật Thành Bài 49 Tập bài hát I
15 Nữ Oanh Vũ Thiện Huỳnh Bài 64 Tập bài hát I

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.