Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 6)

G

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ
(Bài 6)

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I
Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
(tiếp theo kỳ trước)

4) Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử

Vào tháng 7 năm 1949, bản Nội Quy đầu tiên được soạn thảo cho Gia Đình Phật Hóa Phổ, do các vị : Đinh Văn Nam (nay là Hòa thượng Thích Minh Châu), Võ Đình Cường, Tráng Thông, Hoàng Thị Kim Cúc, Phan Cảnh Tuân, Nguyễn Xuân Quyền, Đinh Văn Hy, Phan Xuân Sanh v.v… với nội dung gồm có : mục đích, châm ngôn, luật, phương pháp giáo dục và hệ thống tổ chức.

 

Mục đích là đào tạo những Phật tử chân chính và xây dựng hạnh phúc trên nền tảng luân lý Phật giáo.

Châm ngôn: Hòa thuận – Tin yêu – Vui vẻ

Luật gồm có 10 điều.

Ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 1951 tại chùa Từ Đàm-Huế, Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên được triệu tập với sự tham dự của 9 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẳng, Quảng Nam, Đồng Nai Thượng, Bình Thuận, Cam Ranh và Di Linh). Đại hội đã thông qua bản nội quy trên và sửa đổi một số điều.

Về bản nội quy, trên pháp lý, chỉ là nội quy của GĐPT Trung phần thuộc hội Phật học Trung phần, Gia Đình Phật Tử Bắc phần cũng như Nam phần đều có nội quy riêng. Nhưng trên thực tế, tất cả đều giống nhau về tinh thần, ngoài một ít tiểu tiết cần thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh địa phương. Cho nên, bản nội quy năm 1951 tại Trung phần được xem như văn kiện căn bản của mọi GĐPT trên toàn quốc.

Bản Nội Quy Trình, nội lệ gồm có 5 chương, 15 điều. Chương I được sửa lại và bổ sung như: Châm ngôn của GĐPHP là “Hòa thuận – Tin Yêu – Vui vẻ” nay được đổi làm châm ngôn dành riêng cho ngành Đồng niên nam, nữ. Thêm vào đó là châm ngôn của ngành Thanh, Thiếu là : “Bi – Trí – Dũng”. Còn điều luật thì từ 10 điều nay gút lại còn 8 điều gồm: 3 điều cho ngành Đồng và 5 điều cho ngành Thanh, Thiếu.

Ba điều luật cho ngành Đồng (Oanh Vũ) :

1.Em tưởng nhớ Phật

2.Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

3,Em thương người và vật.

Năm điều luật của ngành Thanh, Thiếu:

1.Phật tử quy y Phật-Pháp-Tăng và giữ giới đã phát nguyện

2.Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống

3.Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật

4.Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5-Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Đến năm 1955, đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc tại Đà Lạt đã lập thêm Quy Chế Huynh trưởng. Từ đó, mỗi kỳ đại hội Huynh trưởng là mỗi lần Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng được tu chính như : năm 1961, 1964, 1967, 1973.

Ngày 31/7/1973, Nội Quy được tu chính tại Đà Nẳng gồm có: Lời nói đầu, 5 chương và 19 điều.

Từ năm 1955 đến 1973, Quy Chế Huynh trưởng cũng được tu chính 3 lần. Lần tu chính thứ 3 vào ngày 31/7/1973 tại Đàng Nẳng, gồm có: chương mở đầu, 18 mục, 63 điều.

Ngày 28, 29/7/2001, Nội Quy GĐPT tu chỉnh lần nữa và được Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam ra Quyết định số 045/QĐ/HĐTS ban hành. Bản Nội Quy này gồm có : Lời nói đầu, 7 chương, 32 điều. Nội Quy này tu chỉnh dựa trên căn bản của Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng năm 1973, chỉ sửa đổi đôi chút cho phù hợp với thời đại, nhưng không đi ra ngoài mục đích là lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. (Còn tiếp)


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang