thi lên bậc

G
GĐPT Kiên Giang
Thông báo: V/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2023
22/11/2023
Save
Thông báo: V/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2023
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2023
15/11/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2023
T
Thiện Vũ
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Thi Thử Nâng Bậc 2023
08/11/2023
Save
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Thi Thử Nâng Bậc 2023
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2022
23/11/2022
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2022
G
GĐPT Kiên Giang
Kế Hoạch: Tổ Chức Kỳ Thi Lên Bậc Năm 2022 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị GĐPT Trong Tỉnh Kiên Giang
01/11/2022
Save
Kế Hoạch: Tổ Chức Kỳ Thi Lên Bậc Năm 2022 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị GĐPT Trong Tỉnh Kiên Giang
T
Thiện Vũ
GĐPT BỬU THỌ - THI THỬ NÂNG BẬC 2022
04/10/2022
Save
GĐPT BỬU THỌ - THI THỬ NÂNG BẬC 2022
G
GĐPT Kiên Giang
PB Gia Đình Phật Tử Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020
26/11/2020
Save
PB Gia Đình Phật Tử Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO MỜI HỌP: V/v Triển khai công tác tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang
07/11/2020
Save
THÔNG BÁO MỜI HỌP: V/v Triển khai công tác tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
KẾ HOẠCH: Thi Lên Bậc Năm 2019
04/10/2019
Save
KẾ HOẠCH: Thi Lên Bậc Năm 2019
G
GĐPT Kiên Giang
Kế Hoạch: Thi Lên Bậc Năm 2018 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị Gđpt Trong Tỉnh Kiên Giang
01/10/2018
Save
Kế Hoạch: Thi Lên Bậc Năm 2018 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị Gđpt Trong Tỉnh Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc 2017
01/12/2017
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức kỳ thi lên bậc 2017