Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2022

G

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thi Lên Bậc năm 2022 của Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang v/v tổ chức thi lên bậc năm 2022 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang, ngày 13/11/2022 (mùng 20 tháng 10 năm Nhâm Dần), kỳ thi lên bậc đã được tổ chức đồng thời tại 4 điểm thi: chùa Tam Bảo (Tp Hà Tiên), chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành), chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và chùa Sùng Đức (huyện Phú Quốc).

Kỳ thi quy tụ hơn 100 đoàn sinh với 8 bậc tu học từ thấp lên cao của Gia Đình Phật Tử. 4 điểm thi được tổ chức bao gồm:

  • Chùa Tam Bảo (Thành phố Hà Tiên) gồm 2 đơn vị: Tam Bảo (Hà Tiên) và Thanh Hòa.
  • Các đoàn sinh tại 3 đơn vị: Bửu Thọ (huyện Châu Thành), Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và Sùng Đức (huyện Phú Quốc) thi tại đơn vị mình.

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức, các anh chị Huynh Trưởng Ban giám khảo được cử đến các điểm và tổ chức thi cho đoàn sinh các đơn vị với 3 phần: Phật pháp (thi trắc nghiệm và tự luận ngắn), Hoạt động thanh niên (thi thực hành) và Văn Nghệ với tổng số điểm tối đa là 55.

Kết quả thi và chứng chỉ lên bậc sẽ được Ban Hướng Dẫn công bố tại Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Ban Hướng Dẫn tổ chức ngày 01/01/2023.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Tại điểm thi Tam Bảo (Hà Tiên)

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 01 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 02 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 03 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 04 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 05 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 06 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 07 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 08 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 09 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 10 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 11 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 12

Tại điểm thi Bửu Thọ (huyện Châu Thành)

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 13 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 14 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 15 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 16 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 17 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 19 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 20 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 21 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 22 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 23 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 24 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 25 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 26 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 27 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 29 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 30 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 31 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 32

Tại điểm thi Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp)

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 33 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 34 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 35 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 36 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 37 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 38 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 39

Tại điểm thi Sùng Đức (Tp Phú Quốc)

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 40 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 41 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 42 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2022 43


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang