đoàn sinh

đoàn sinh

u
uvtruyenthong
Bế Mạc Trại Ananda I – trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
03/05/2024
Save
Bế Mạc Trại Ananda I – trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
G
GĐPT Kiên Giang
Kiên Giang: Long trọng khai mạc trại Ananda I - trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
01/05/2024
Save
Kiên Giang: Long trọng khai mạc trại Ananda I - trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
G
GĐPT Kiên Giang
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
14/04/2024
Save
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/V Mở Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX-2023
08/07/2023
Save
THÔNG BÁO: V/V Mở Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX-2023
G
GĐPT Kiên Giang
KẾ HOẠCH: Tổ chức liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn IX - 2023
03/07/2023
Save
KẾ HOẠCH: Tổ chức liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn IX - 2023
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2022
23/11/2022
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2022
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Kiên Giang tổ chức thi lên bậc năm 2019
21/11/2019
Save
GĐPT Kiên Giang tổ chức thi lên bậc năm 2019
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Phát Nguyện cho đoàn sinh đủ điều kiện
17/08/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Phát Nguyện cho đoàn sinh đủ điều kiện
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ tặng học bổng ươm mầm trí tuệ
02/08/2019
Save
GĐPT Bửu Thọ tặng học bổng ươm mầm trí tuệ
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ Và Khoá Tu “Tình Thương Oanh Vũ”
02/08/2019
Save
GĐPT Bửu Thọ Và Khoá Tu “Tình Thương Oanh Vũ”
G
GĐPT Kiên Giang
Tiền trạm Trại Hạnh VIII - ngành nữ GĐPT Kiên Giang
26/03/2019
Save
Tiền trạm Trại Hạnh VIII - ngành nữ GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa tổ chức sinh nhật đoàn sinh
16/03/2019
Save
GĐPT Thanh Hòa tổ chức sinh nhật đoàn sinh