Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2023

Thực hiện kế hoạchThi Lên Bậc năm 2023 của Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang, ngày 12/11/2023 (nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Mão), kỳ thi lên bậc đã được tổ chức đồng thời tại 4 điểm thi: chùa Tam Bảo (Tp Rạch Giá), chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành), chùa Thanh Hòa (Tp Hà Tiên) và chùa Sùng Đức (huyện Phú Quốc).

Kỳ thi quy tụ hơn 140 đoàn sinh với 8 bậc tu học từ thấp lên cao của Gia Đình Phật Tử. 4 điểm thi được tổ chức bao gồm:

Chùa Tam Bảo (Thành phố Rạch Giá) gồm 3 đơn vị: Tam Bảo (Rạch Giá), Phước Thạnh và Kim Quang.
Chùa Thanh Hòa (Thành phố Hà Tiên) gồm 2 đơn vị: Tam Bảo (Hà Tiên) và Thanh Hòa.
Các đoàn sinh tại 2 đơn vị: Bửu Thọ (huyện Châu Thành) và Sùng Đức (huyện Phú Quốc) thi tại đơn vị mình.

Căn cứ theo hướng dẫn tổ chức, các anh chị Huynh Trưởng Ban giám khảo được cử đến các điểm và tổ chức thi cho đoàn sinh các đơn vị với 3 phần: Phật pháp (thi trắc nghiệm và tự luận ngắn), Hoạt động thanh niên (thi thực hành) và Văn Nghệ với tổng số điểm tối đa là 55.

Kết quả thi và chứng chỉ lên bậc sẽ được Ban Hướng Dẫn công bố tại Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Ban Hướng Dẫn tổ chức ngày 01/01/2024.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Tại điểm thi Bửu Thọ:

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 2 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 3 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 4 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 5 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 6

 

Tại điểm thi Thanh Hòa:

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 12Phân Ban GĐpt Kiên Giang Tổ Chức Thi Lên Bậc 2023Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 10 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 11

 

Tại điểm thi Tam Bảo:

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 1 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 16 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 15 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 13 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 14

 

Tại điểm thi Sùng Đức:

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 8 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 9 Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Thi Len Bac 2023 7

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.