THÔNG BÁO MỜI HỌP: V/v Triển khai công tác tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 29/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

PL.2564
Kiên Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v Triển khai công tác tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020

cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang

Kính gửi : CÁC ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG THÀNH VIÊN
                       HỘI ĐỒNG THI LÊN BẬC NĂM 2020  

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-GĐPT ngày 10/10/2020 của Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang v/v tổ chức thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh Kiên Giang;

Thường trực Ban Hướng Dẫn PB. GĐPT Kiên Giang thân ái mời các anh chị huynh trưởng thành viên Hội đồng thi về tham dự buổi họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2020 cho đoàn sinh GĐPT trong tỉnh.

  • Thời gian: 8 giờ ngày chủ nhật 15/11/2020
  • Địa điểm: tịnh xá Ngọc Hải, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá-Kiên Giang

Vì tầm quan trọng của buổi họp, rất mong các anh chị sắp xếp công việc để có mặt tham dự, góp phần cho kỳ thi lên bậc năm nay thành công tốt đẹp

Thân ái chào Tinh Tấn.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.