Thông báo: V/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2023

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 24/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v Mời chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-GĐPT của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang về việc tổ chức kỳ thi lên bậc năm 2023.

Thường trực Ban Hướng Dẫn thông báo về chấm điểm kỳ thi lên bậc năm 2023 với chi tiết như sau:

I. Thời gian:

8 giờ 00 ngày Chủ Nhật 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 âm lịch)

II. Địa điểm:

Chùa Tam Bảo, số 03 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

III. Thành phần tham dự:

Thường trực Ban Hướng Dẫn kính mời các anh chị có tên sau tham gia chấm điểm kỳ thi lên bậc 2023:

  1. Huynh trưởng cấp Tấn Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé (Thủ quỹ Ban Hướng Dẫn)
  2. Huynh trưởng cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân (Chánh thư ký Ban Hướng Dẫn)
  3. Huynh trưởng cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn (UV kiểm soát Ban Hướng Dẫn)
  4. Huynh trưởng cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào (UV VHVN Ban Hướng Dẫn)
  5. Huynh trưởng cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã (UV HĐTN Ban Hướng Dẫn)
  6. Huynh trưởng cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh (UV TTXH Ban Hướng Dẫn)

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để góp phần cho kỳ thi năm nay được thành công tốt đẹp.

NƠI NHẬN:

  • ĐĐ Trưởng ban HDPT            “Để báo cáo”
  • Quý anh chị có tên tại mục III “để thực hiện”
  • Lưu hồ sơ

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.