Browsing Tag

Nguyễn Ý Đức

Nguyễn Ý Đức

Hỏi Đáp Y Khoa Kỳ 26: Ù Tai

Ù tai là một hiện tượng trong đó đôi khi ta nghe những âm thanh văng vẳng, tiếng như huýt sáo, tiếng rít nhẹ ở một hay hai tai mà không có nguồn âm thanh. Các cảm giác này khác với âm thanh, tiếng động mà cả bác sĩ và bệnh nhân đều nghe…
Đọc thêm...