Bửu Quang

Bửu Quang

G
GĐPT Kiên Giang
Trại hiếu Mục Kiền Liên - GĐPT Bửu Quang
18/08/2018
Save
Trại hiếu Mục Kiền Liên - GĐPT Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát ĐVVM tại Gia Đình Phật Tử Bửu Quang
16/08/2018
Save
Khảo sát ĐVVM tại Gia Đình Phật Tử Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
Tổ chức từ thiện đầu năm của đơn vị GĐPT Bửu Quang
24/02/2018
Save
Tổ chức từ thiện đầu năm của đơn vị GĐPT Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) Giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Bửu Quang
02/02/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) Giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
27/09/2017
Save
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Quang phát quà tựu trường cho các em
20/08/2017
Save
GĐPT Bửu Quang phát quà tựu trường cho các em
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
25/06/2017
Save
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Quang phát quà từ thiện cho đoàn sinh và Phật tử khó khăn
22/03/2017
Save
GĐPT Bửu Quang phát quà từ thiện cho đoàn sinh và Phật tử khó khăn
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Bửu An
21/03/2017
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Bửu An
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017
07/03/2017
Save
GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang
19/02/2017
Save
Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Quang: Mừng Chu Niên lần 2
26/01/2017
Save
GĐPT Bửu Quang: Mừng Chu Niên lần 2