Đoàn khảo sát gồm :

-Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, phó trưởng BHD PBGĐPT Tỉnh

-Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, ủy viên BHD PBGĐPT Tỉnh

Về phía đơn vị, tiếp và làm việc với đoàn có :

-Anh Chiêm Bảo Nguyên, Q.đoàn trưởng đoàn Thiếu Nam

-Cùng các anh chị huynh trưởng tập sự của đơn vị.

Đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện 23 tiêu chí xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2017 của đơn vị. Sau đây là một số nhận xét của đoàn :

-Có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý và có phát trước cho mỗi huynh trưởng

-Sinh hoạt đúng giờ và trình tự

-Có đủ huynh trưởng hướng dẫn 5 bậc học

-Có đủ 5 loại sổ sách và có cập nhật

-Số lượng đoàn sinh có mặt : Thiếu Nam 12, Thiếu Nữ 14, Đồng niên 04, Đồng nữ 03

-Huynh trưởng có mặt : 04/06

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh:  27/40

Bên cạnh những mặt thực hiện tốt, đơn vị còn một vài hạn chế như:

-Đơn vị chưa có Đoàn quán đúng tiêu chuẩn

-Huynh trưởng lên lớp còn thiếu Giáo án

-Còn thiếu cở đội, chúng, đàn

-Huynh trưởng mặc đoàn phục còn thiếu nón Tứ ân

Kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã có cuộc trao đổi với ban huynh trưởng nhằm  giúp các anh, chị nhận ra những mặt được và chưa được của đơn vị để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới.

Buổi khảo sát kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng này.

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

GĐPT Bửu Quang Mở Đầu Đợt Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here