GĐPT Bửu Quang phát quà tựu trường cho các em

Đây là phần thưởng khuyến khích cho những em đoàn sinh đã tinh tấn sinh hoạt và tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động của đơn vị Gia Đình Phật Tử Bửu Quang.

Đơn vị đã chọn ra 10 em đoàn sinh có thành tích xuất sắc và nhận phần thưởng bao gồm: 10kg gạo và mì, tập do sư cô trụ trì chùa Bửu Quang tài trợ.

Đơn vị GĐPT Bửu Quang là một đơn vị mới trong tỉnh nhưng đã có nhiều thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thi đua do BHD tỉnh tổ chức.

Ngoài ra, GĐPT Bửu Quang còn thường xuyên phát động các phong trào khuyến khích tinh thần sinh hoạt của đoàn sinh đơn vị.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.