Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Sau đó là thông báo việc kiểm tra đơn vị của phân ban vào tháng 3 năm 2017,tiêu chí đạt danh hiệu đoàn sinh tiên tiến, đoàn sinh tinh tấn trong năm 2017.Các anh chị huynh trưởng trẻ đã ra trò chơi phật Pháp và dân gian ,các em rất hào hứng tham gia

Cuối giờ ban huynh trưởng đơn vị đã họp để xem xét lại việc phân công giảng huấn tu học cho các em trong năm 2017, nhắc nhở nhau về việc trao giồi kiến thức sao cho việc giảng dạy đạt được kết quả tốt.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt đầu năm

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.