Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

G

Sau đó là thông báo việc kiểm tra đơn vị của phân ban vào tháng 3 năm 2017,tiêu chí đạt danh hiệu đoàn sinh tiên tiến, đoàn sinh tinh tấn trong năm 2017.Các anh chị huynh trưởng trẻ đã ra trò chơi phật Pháp và dân gian ,các em rất hào hứng tham gia

Cuối giờ ban huynh trưởng đơn vị đã họp để xem xét lại việc phân công giảng huấn tu học cho các em trong năm 2017, nhắc nhở nhau về việc trao giồi kiến thức sao cho việc giảng dạy đạt được kết quả tốt.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt đầu năm

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang

Buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Bửu Quang


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang