Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang

Dẫn đầu đoàn khảo sát là Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Đón tiếp đoàn là Huynh Trưởng cấp Tín Trí Ngọc Trần Thanh Đào, Liên đoàn trưởng Gia Đình Phật Tử Bửu Quang cùng toàn thể Ban Huynh Trưởng của đơn vị.

Buổi khảo sát diễn ra tại chùa Phật Quang (Tp Rạch Giá). Trong suốt 4 giờ, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017 , áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Khảo sát ĐVVM tại GĐPT Bửu Quang
Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.