HĐTN

Hoạt Động Thanh Niên

G
GĐPT Kiên Giang
Ngọn Lửa Trong Trại
26/02/2016
Save
Ngọn Lửa Trong Trại
G
GĐPT Kiên Giang
Chuẩn bị bếp trại
17/02/2016
Save
Chuẩn bị bếp trại
G
GĐPT Kiên Giang
Huyền Thoại Bếp Hoàng Cầm
22/01/2016
Save
Huyền Thoại Bếp Hoàng Cầm
G
GĐPT Kiên Giang
Gút dệt
18/12/2015
Save
Gút dệt
G
GĐPT Kiên Giang
Dấu Đi Đường
19/11/2015
Save
Dấu Đi Đường
G
GĐPT Kiên Giang
Dựng Lều Chữ A Chỉ Với 1 Người
29/10/2015
Save
Dựng Lều Chữ A Chỉ Với 1 Người
G
GĐPT Kiên Giang
Dựng Lều Chữ A Chỉ Với 4 Cọc và 2 Dây
29/10/2015
Save
Dựng Lều Chữ A Chỉ Với 4 Cọc và 2 Dây
G
GĐPT Kiên Giang
Dựng Lều Chữ A Truyền Thống Với Đội Hình 2 Người và 8 Người
29/10/2015
Save
Dựng Lều Chữ A Truyền Thống Với Đội Hình 2 Người và 8 Người
G
GĐPT Kiên Giang
Kỹ thuật dựng lều: Tổng Quan
23/10/2015
Save
Kỹ thuật dựng lều: Tổng Quan
G
GĐPT Kiên Giang
Truyền Tin Bằng Sémaphore: Cách học Sémaphore mới
09/10/2015
Save
Truyền Tin Bằng Sémaphore: Cách học Sémaphore mới
G
GĐPT Kiên Giang
Truyền Tin Bằng Sémaphore
01/10/2015
Save
Truyền Tin Bằng Sémaphore
G
GĐPT Kiên Giang
Truyền Tin Bằng Morse: Bảng 3,4 và 5
10/09/2015
Save
Truyền Tin Bằng Morse: Bảng 3,4 và 5